Factoring: maximale financiering van uw werkkapitaal!

Om snel zaken te kunnen doen en kansen te benutten moet u beschikken over voldoende liquide middelen. Veel ondernemingen hebben externe financiers nodig om over voldoende werkkapitaal te beschikken.Daarvoor is een financieringsvorm als factoring zeer geschikt.

schema factoring

 

Voordelen van factoring

  • Hogere financiering > factormaatschappijen stellen middelen beschikbaar waar banken zich niet aan wagen (maximaal 90% van de debiteurenportefeuille)
  • Binnen 24 uur na facturatie van uw afnemer heeft u de beschikking over uw geld
  • Flexibelere financiering dan de traditionele bancaire financiering
  • Door balansverkorting biedt factoring de mogelijkheid de financiële ratio’s inzake solvabiliteit en liquiditeit te verbeteren
  • Expertise vanuit  factormaatschappij  t.a.v. potentiële debiteuren (betalingstermijnen, leverings- en betalingsvoorwaarden etc.)