Dat is toevallig, het bedrag is zojuist overgeboekt

Weinig is zo frustrerend als een niet-betalende afnemer. Hoe beter u uw uitstaande facturen opvolgt, hoe sneller de betaling ervan. Het is zaak niet te lang te wachten met het incasseren van uw vordering, met name als uw klant geen harde toezeggingen doet. Daarnaast is het van belang bij non-betaling zoveel mogelijk informatie te verkrijgen over de betreffende afnemer.

schema incasso

 

Xolv kan u hierbij helpen door de niet-betalende klant na te trekken. Daarnaast adviseren wij u over de te nemen actie(s) en schakelen een incassobureau of advocaat in om de vordering alsnog te incasseren. Bij de uitvoering daarvan staat het behoud van de relatie met de afnemer centraal.