Wij staan
voor u klaar

De impact en de gevolgen van de Corona pandemie zijn immens. Het virus richt fysiek, emotioneel en financieel
enorme schade aan. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.

De huidige maatregelen vanuit de Rijksoverheid kunt u hier lezen. De anderhalvemetermaatregel blijft de standaard, als ook het dragen van mondkapjes in openbare ruimtes. Daarnaast blijft het devies thuis te werken.

De gevolgen van Corona hebben er bij veel ondernemers hard ingehakt. Tegelijkertijd zijn er ook genoeg bedrijven die er juist enorm door zijn gegroeid. De tijd zal verder leren wat de volledige impact en gevolgen voor u zullen zijn. Zoals altijd is het voor u zaak om proactief te blijven inspelen op de continu veranderende situatie. Wij helpen u daarbij uiteraard zoveel als mogelijk. Weet dat Xolv nog steeds in staat is voor haar relaties de meest optimale dekking, voorwaarden en prijs uit de markt te onderhandelen.

Onze bereikbaarheid

De bezetting op kantoor is een minimaal, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Iedereen van ons is sowieso blijvend goed bereikbaar via de mobiele nummers (even scrollen) en email. Ook kunt u ons kantoor bellen (073 208 2700) of mailen naar info@xolv.nl.

Reeds ingeplande fysieke afspraken worden omgezet naar telefonische afspraken of videobellen of vinden plaats met inachtneming van de anderhalvemetermaatregel. Wij onderhouden, zoals u van ons gewend bent, blijvend contact met onze relaties om hen te ondersteunen. Heeft u vragen? Schroom niet om ons te bellen. Al onze collega’s staan voor u klaar. Bel met uw accountmanager, naar ons algemene nummer of stuur een email.

Dagelijks zijn wij er voor u om u zo goed mogelijk te ondersteunen!

Wat u als polishouder moet doen

Voor veel bedrijven heeft het coronavirus enorme impact. Sommige bedrijven zijn gesloten, anderen verliezen omzet of kunnen klanten niet of slecht bereiken, orders worden uitgesteld of geannuleerd en betalingen worden niet ontvangen. Kredietverzekeraars zijn druk met het managen van de te verwachten problemen. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws en uiteraard zijn wij voor vragen voor u bereikbaar. Voor nu is het van belang dat u alert bent op de dekking op uw afnemers en vooral op de openstaande vorderingen op uw afnemers. 

Meestgestelde vragen

U wordt als afnemer gevraagd om (financiële) informatie te verstrekken.

Waar is deze informatie voor nodig?

Verzekeraars voeren periodiek kredietwaardigheidsanalyses uit op de afnemers van hun verzekerde klanten. U zou één van die afnemers kunnen zijn. Op basis van die analyses wordt bepaald of de relaties van de verzekeraars de klant verzekerd op rekening (krediet) kunnen leveren. Dit is in het belang van hun klanten omdat de kredietverzekering hen beschermt tegen het risico van non-betaling. Het is ook in uw belang omdat u door de leveringen op rekening optimaal gebruik kunt maken van uw werkkapitaal.

Om dit mogelijk te blijven maken kunt u helpen door informatie aan te verstrekken aan de kredietverzekeraars. Alleen volledige en recente (financiële) informatie stellen hun in staat om een zo goed mogelijke analyse te maken van uw (toekomstige) situatie. Hierdoor hopen de verzekeraars ook in deze moeilijke periode leverancierskrediet te kunnen blijven faciliteren. Hierbij is sprake van een gezamenlijk belang.

Waarmee kunt u helpen?

Wellicht bent u inmiddels benaderd, of wordt u op korte termijn benaderd, met de vraag om informatie te delen. Wij hopen dat u bereid bent mee te werken aan deze verzoeken, ook ondanks het feit dat u wellicht nog nooit eerder contact met een verzekeraar heeft gehad.

Hoe weet u het resultaat van de analyse?

Verzekeraars kunnen over de uitkomst van hun analyse van uw onderneming helaas geen harde toezeggingen doen in deze bijzondere tijden. Uiteraard zullen de verzekeraars na analyse van uw informatie u over de uitkomst informeren.

Hoe gaan verzekeraars om met deze vertrouwelijke informatie?

Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Verzekeraars gebruiken de informatie alleen voor onze eigen analysedoeleinden en delen dit niet met andere partijen.

Als uw afnemer een geplaatste order uitstelt of annuleert, neem dan contact op met Xolv. In overleg met de kredietverzekeraar bepalen we welke actie moet worden genomen. Het is van groot belang om dit te doen. De actie kan per zaak verschillen.

Wij zijn ervan overtuigd dat de kredietverzekeraars hun lessen hebben getrokken uit de economische crisis van 2008/2009. Wij verwachten niet dat zij ineens alle dekkingen op afnemers intrekken. Verzekeraars nemen wel al maatregelen, afhankelijk van branche en land, op  financieel zwakkere bedrijven met een slechte rating en/of bedrijven die hun jaarcijfers 2018 nog niet hebben gedeponeerd. Het gebeurt zelfs al dat verzekeraars in sommige gevallen de jaarcijfers 2019 willen ontvangen om een goed oordeel te kunnen vellen.

Als u wordt geconfronteerd met limietverlagingen en/of intrekkingen van afnemers waarmee u nog zaken doet, verzoeken wij u dit kenbaar te maken via een email naar uw accountmanager bij Xolv (bij voorkeur inclusief een kopie van de verlaging/intrekking). Wij zullen limietverlagingen en/of intrekkingen bespreken met de verzekeraar en kijken of het toch mogelijk is een limiet of een verhoging van het afgegeven limiet te ontvangen.

Er zijn al veel verzoeken tot uitstel van betaling ingediend. De drie grootste verzekeraars hebben ieder hun eigen beleid vastgesteld hoe hier mee om te gaan. Zowel Atradius, Coface en Euler Hermes hebben hun relaties reeds geïnformeerd over verruimde polisvoorwaarden. Check goed wat deze voorwaarden precies inhouden. Voor de specifieke verruimingen zie de tekst onder ‘Alle relevante links overzichtelijk bij elkaar’. Wij adviseren u de informatievoorziening betreffende de verruiming goed in de gaten blijven houden. Het beleid kan dagelijks veranderen.

Bij het bereiken van de achterstalligheidstermijn moet u stoppen met leveren. Levert u toch, dan zijn nieuwe leveringen niet meer verzekerd. In bijzondere gevallen dat u toch moet of wilt leveren, verzoeken wij u contact op te nemen met uw accountmanager. Wij zullen het voorleggen aan de kredietverzekeraar. Wel wijzen we u erop dat het doorleveren bij achterstand zoveel mogelijk door kredietverzekeraars vermeden zal worden om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Zowel Atradius, Coface en Euler Hermes hebben hun relaties reeds geïnformeerd over verruimde polisvoorwaarden. Check goed wat deze voorwaarden precies inhouden. Voor de specifieke verruimingen zie de tekst onder ‘Alle relevante links overzichtelijk bij elkaar’. Wij adviseren u de informatievoorziening betreffende de verruiming goed in de gaten blijven houden. Het beleid kan dagelijks veranderen.

Bij het bereiken van de incassotermijn, zoals vermeld in uw polis, moet u een vordering ter incasso melden/overdragen in het systeem van de verzekeraar. Meldt u dit niet, dan verliest u dekking op de gehele vordering.

Indien u uitstel wenst van deze termijn (al dan niet gevraagd door uw afnemer) dient dit expliciet per afnemer aangevraagd te worden. Indien dit voor een groep afnemers dient te gebeuren (bijvoorbeeld afnemers uit Italië) zal de kredietverzekeraar dit per case bekijken. Ook hier is het van groot belang dit te bespreken met uw accountmanager bij Xolv.

Zowel Atradius, Coface en Euler Hermes hebben hun relaties reeds geïnformeerd over verruimde polisvoorwaarden. Check goed wat deze voorwaarden precies inhouden. Voor de specifieke verruimingen zie de tekst onder ‘Alle relevante links overzichtelijk bij elkaar’. Wij adviseren u de informatievoorziening betreffende de verruiming goed in de gaten blijven houden. Het beleid kan dagelijks veranderen.

We hebben reeds vernomen dat enkele bedrijven hun premiebetalingen hebben stopgezet. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat verzekeraars bij non-betaling van de premie geen schadebetalingen zullen doen. Wij adviseren u derhalve de premie te blijven betalen. Mocht dit voor u niet mogelijk zijn, neemt u dan contact met ons op. In dat geval bekijken wij wat we voor u kunnen betekenen.

Conclusie

Bij de antwoorden op alle vragen verzoeken wij u dringend alle afwijkingen op de polisbepalingen met ons te bespreken. Deze dienen zonder uitzondering te worden voorgelegd aan de kredietverzekeraar ter goedkeuring. Vanuit onze expertise en jarenlange ervaring kunnen wij voor u hierin het verschil maken. Maak nooit afspraken met een klant die niet betaalt of kan betalen zónder overleg met ons en/of uw kredietverzekeraar, voor zover dat afwijkt van de verruimde polisvoorwaarden van uw verzekeraar. Daarmee voorkomt u dat eventuele schadeclaims worden afgewezen. Twijfelt u of u de verruimde polisvoorwaarden goed heeft begrepen? Check dan bij ons of dat zo is. Better be safe than sorry!