Aflossingsproblemen met belastingschulden?

Gepubliceerd op 06/03/2024

Het financiële nieuws staat bol met verhalen van ondernemers die moeite hebben met het afbetalen van hun in de corona-tijd opgebouwde schulden. Het kan dan gaan om huurschulden bij winkeliers die te maken hadden met lockdowns, aflossingsverplichtingen bij de bank, maar vooral belastingschulden. Deze laatste moeten vanaf oktober 2022 in maximaal 60 maanden worden terugbetaald. Onder normale omstandigheden lijkt dat een heel redelijke termijn. Ware het niet dat we op dat moment al in economisch zwaar weer zaten. Hoge energieprijzen, grote problemen in de aanvoerketen van grondstoffen en met hoge prijzen als gevolg. Dit leidde ook nog tot een verminderde vraag in bedrijfstakken. Nadat de Productie Inkoopmanagers Index (PMI) een korte opleving meemaakte tussen april en augustus 2021 met een piek van 63, daalde deze daarna razendsnel tot het dieptepunt van 43 een jaar later. Een score onder de 50 betekent een verwachte daling van de vraag in de industrie.

Het is dan ook niet vreemd dat veel bedrijven in oktober 2022 weliswaar netjes begonnen waren met de eerste aflossing, maar al snel tot het inzicht kwamen dat dit niet houdbaar was. Veel bedrijven creëren in deze (bijna) recessie simpelweg te weinig cashflow om naast de normale verplichtingen ook nog de achterstallige belastingen tijdig te betalen. De economische vooruitzichten zijn begin 2024 nog steeds niet rooskleurig. De Nederlandse Bank verwacht voor dit jaar maar een stijging van 0,3% en ook de groei in de Eurozone blijft naar verwachting beneden de 1%.

Oplossingen

Als het niet mogelijk is de maandelijkse corona-verplichtingen te voldoen, dan zijn er een aantal mogelijke oplossingen. Enerzijds kan gekeken worden naar het verlagen van de aflossingen bij de bank, het verminderen van de investeringen of bijvoorbeeld sale-en leaseback van het bedrijfspand. Als dit allemaal niet mogelijk is, dan heeft de Belastingdienst ook een aantal oplossingen voor de belastingen die vallen onder het Bijzonder Uitstel. We noemen ze hierna in het kort:

  1. Betaalpauze. Het is mogelijk om een verzoek in te dienen om gedurende maximaal 6 maanden niet te betalen. Gevolg is wel dat de maandelijkse termijnen daarna hoger worden, omdat de totale aflossingstermijn 60 maanden blijft.
  1. Verlenging aflossingsperiode. Wanneer een bedrijf in principe levensvatbaar is, maar niet in staat is de belastingen binnen 5 jaar terug te betalen, dan is het mogelijk verlenging aan te vragen tot maximaal 7 jaar. Gevolg is dat de maandelijkse termijnen dalen.

Voorwaarde

Voorwaarde bij beide regelingen is dat de normale belastingverplichtingen sinds maart 2022 telkens tijdig en volledig zijn voldaan. In beide gevallen wordt de te betalen invorderingsrente hoger. Wanneer beide maatregelen geen afdoende resultaat opleveren, is er nog de mogelijkheid om gedeeltelijke kwijtschelding van de belastingschuld aan te vragen. Gezien de huidige problematiek is de Belastingdienst op dit moment bereid hiervoor maatwerk te verlenen en tot 30 april 2024 gelden hiervoor soepelere voorwaarden. Voorwaarde is altijd dat het bedrijf in principe levensvatbaar is en dat de Belastingdienst minimaal hetzelfde percentage betaald krijgt als de concurrente crediteuren. 

Meer weten? Neem contact op met een van onze adviseurs.

Meer weten? Neem contact op.