Dit staat de Nederlandse economie te wachten na corona

Gepubliceerd op 20/04/2021

De coronacrisis heeft Nederland al meer dan een jaar volledig in haar grip. Nog steeds worden we dagelijks geconfronteerd met corona en de gevolgen daarvan. Hoe ziet de Nederlandse economie eruit als het coronatijdperk voorbij is? In dit artikel geven we onze visie op de postcorona-economie.

Veranderingen blijvend?

Er is veel veranderd en een deel daarvan zal blijvend zijn. Gaan we elkaar in de toekomst op een andere manier begroeten? Gaan we straks weer iedere dag naar kantoor of wordt thuiswerken de norm? Een jaar geleden waren Teams-meetings voor de meesten van ons nog niet aan de orde van de dag, nu zijn ze heel normaal. De manier waarop we zakendoen ís veranderd en zal vermoedelijk blijvend veranderen. Het “nieuwe” zakendoen heeft veel voordelen: we worden efficiënter en lossen hiermee het fileleed deels op.

Terugbrengen overheidsschuld

De Nederlandse overheid heeft veel geld in de Nederlandse economie gepompt om het bedrijfsleven draaiende te houden. Dat houdt natuurlijk een keer op. We zullen dat weer moeten terugverdienen en dat gaat jaren duren. Ook moet het bedrijfsleven een deel van de subsidies en uitstel van belastingen terugbetalen. Dat gaat ongetwijfeld tot problemen leiden.

Formatie nieuwe regering

Het terugverdienen van de coronarekening zal de overheid goed moeten managen. We hadden de hoop dat er na de verkiezingen snel een nieuwe regering zou komen. VVD en D66 zijn de duidelijke winnaars van de verkiezingen en op hen rust de morele plicht om snel een nieuwe regering te formeren. Helaas is dit nu vertraagd door allerlei politieke perikelen en een machtsstrijd tussen partijen. Nederland en de economie zijn daarbij zeker niet gebaat. In plaats van bijzaken moeten we ons nu 100% richten op het herstel na corona, sterker nog, we moeten corona eerst nog achter ons laten. Na de krimp van de Nederlandse economie van 3,8% in 2020, lijkt er weer een groei mogelijk van 2,1% in 2021 en 3,7% in 2022. Maar dan zal de overheid de beperkende maatregelen snel moeten oplossen en de (nieuwe) regering daadkrachtig moeten optreden.

Raming Bruto Binnenlands Product maart 2021
(Centraal Economisch Plan plus Middellange Termijnverkenning 2025)

Raming Inflatie maart 2021
(Centraal Economisch Plan plus Middellange Termijnverkenning 2025)

Raming Werkloze beroepsbevolking maart 2021
(Centraal Economisch Plan plus Middellange Termijnverkenning 2025)

Toename faillissementen

Tot eind juni maken de kredietverzekeraars nog gebruik van staatssteun waardoor ze dekking kunnen blijven geven aan bedrijven die geraakt zijn door de Covid-19-pandemie. De kans is redelijk groot dat ze na eind juni geen gebruik meer kunnen maken van deze steun. Het aantal faillissementen in 2020 is relatief laag geweest en door de staatssteun hebben de kredietverzekeraars al ruim een jaar geen winst gemaakt. Doordat ze nu de risico’s goed in kaart hebben, zullen ze de risico’s weer voor eigen rekening willen nemen. Dat betekent dat het grootste deel van de dekking op bedrijven in stand zal blijven. Toch zal een aantal bedrijven die er slecht voor staan, geen dekking meer krijgen van de kredietverzekeraars. Dat zal ongetwijfeld leiden tot een toename van het aantal faillissementen. Wellicht komt er nog een hybride oplossing voor een korte periode maar uiteindelijk zullen bedrijven weer op hun eigen benen moeten staan.

Conclusie

Onze manier van werken is door de coronacrisis veranderd. Of dit blijvend is, zal de tijd leren. Wat we wél weten is dat we het geld dat de Nederlandse overheid in de economie heeft gepompt moeten terugverdienen. Dit zal jaren in beslag in gaan nemen. We hopen dat de nieuwe regering hierin daadkrachtig zal optreden. Voor nu zijn wij vooral benieuwd naar het effect op het stoppen van de overheidssteun en of we het komende jaar een toename zullen zien in het aantal faillissementen.

Meer weten? Neem contact op.