Financiering in coronatijd: onzekerheid is het nieuwe normaal

Gepubliceerd op 16/04/2020

Hoe lang gaat de huidige situatie nog duren? Het is een vraag waarop niemand een antwoord heeft. Wat we wél zeker weten, is dat de gevolgen van de coronacrisis ingrijpend zullen zijn. De Nederlandse economie belandt straks in een recessie, zoveel is duidelijk. Maar hoe lang die duurt en hoe heftig die zal zijn, weten we niet. Onzekerheid is het nieuwe normaal. En dat geldt ook voor financiering. In dit artikel vertellen we u meer over financiering in tijden van (en na) corona.

De overheid was er razendsnel bij toen het coronavirus COVID-19 ook in Nederland om zich heen begon te grijpen. Er werden diverse steunmaatregelen gepresenteerd, waarvan de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) en het verruimde Borgstellingskrediet midden- en kleinbedrijf (BMKB) zelfs al beschikbaar zijn. Ondanks die snelle actie van de regering, zien we ook een zekere paniek. Veel brancheorganisaties en belangenorganisaties roepen moord en brand en eisen nog verdergaande maatregelen omdat anders straks het aantal faillissementen niet te overzien is.

Kredietverzekeraars in spagaat

Door deze onzekere situatie neemt de druk op kredietverzekeraars en banken toe. Van hen wordt verwacht dat ze niet alleen naar de eigen resultatenrekening kijken, maar ook maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Enerzijds herzien kredietverzekeraars veel van hun limieten, maar anderzijds geven de afnemers van hun klanten meer tijd om openstaande facturen te betalen. Ze zitten dus in een spagaat. Gelukkig is een garantiefonds van 12 miljard euro van de overheid in de maak.

Divers beleid bij banken

Bij de Nederlandse banken is het beeld diffuus. ABC Finance geeft bijvoorbeeld aan dat haar beleid ongewijzigd is. Spotcap neemt juist wel maatregelen: het verlaagt de maximumfinanciering per klant en sluit een aantal sectoren zelfs volledig uit. De grootbanken geven aan open te staan voor nieuwe financieringen, al zijn ze wel zo eerlijk om te melden dat het erg druk is aan het ‘loket’ en dat bestaande klanten voorrang hebben. Voor relaties van leasemaatschappijen en commercial finance-afdelingen staan enkele regelingen sowieso niet ter beschikking. Bijna alle partijen hanteren een soort coronachecklist om de nieuw ontstane risico’s per aanvrager te beoordelen. Van iedere ondernemer wordt bovendien verwacht dat deze een coronabegroting opstelt.

Op zoek naar houvast?

Onduidelijkheid alom dus, wat betreft financiering in deze tijd. Bent u op zoek naar houvast? Onze partners van Xolv Finance kunnen voor u de markt in kaart brengen en daarbij de onmogelijkheden maar bovenal de mogelijkheden in deze bijzondere tijd op een rij zetten. Ook nu staan wij u als ondernemer ter zijde bij alle financieringsvragen. Neem contact met ons op!

Meer weten? Neem contact op.