Het overwegen waard: (off balance) asset based financiering

Het overwegen waard: asset based financiering Door de Basel-akkoorden is het voor mkb-bedrijven steeds lastiger om bancaire financiering te krijgen. De voorwaarden worden ook steeds ongunstiger. Een alternatief is financiering op basis van belangrijke bezittingen van de...
Verder lezen

Eigendomsvoorbehoud nu nóg belangrijker in het VK

Eigendomsvoorbehoud nu nóg belangrijker in het VK Een eigendomsvoorbehoud zorgt ervoor dat het eigendom van de geleverde goederen pas overgaat op de afnemer nadat de koopprijs is betaald. Als gevolg van de Brexit en door extreme toename van het aantal faillissementen in het VK,...
Verder lezen

Goed voorbereid exporteren buiten Europa

Goed voorbereid exporteren buiten Europa Het grootste deel van de handel met het buitenland vindt plaats met omringende landen binnen de EU. Maar ook buiten de EU liggen enorme kansen, al gaan deze kansen ook gepaard met risico’s. Hoe kunt u zich hier het beste op...
Verder lezen

Per 1 oktober is Winnie ons team komen versterken!

Per 1 oktober is Winnie ons team komen versterken! Met Winnie in onze gelederen is de bewaking van structuur en tijdslijnen gewaarborgd. Dit doet zij door binnen de gehele organisatie projecten te coördineren en mede tot uitvoering te brengen. Met een hart voor dienstverlening...
Verder lezen

Staan we aan de vooravond van een nieuwe economische crisis?

Staan we aan de vooravond van een nieuwe crisis? De economie in Nederland heeft de laatste jaren een mooie stabiele groei laten zien. Toch zijn de eerste tekenen van een nieuwe economische recessie al weer te zien. Het aantal faillissementen neemt toe en de economische groei...
Verder lezen