Eindejaarstips 2015

Wat moet u dit jaar nog doen óf juist niet om maximaal voordeel te halen uit uw kredietverzekeringspolis?

In deze editie van Eindejaarstips 2015 vindt u informatie over:

 • Besparing op kredietlimietkosten
 • Omzetprognose 2016
 • Verzoek tot uitstel van betalingen
 • Opschoning balans
 • Omzet declaratie
 • Check of de polis nog aansluit op uw actuele situatie

Besparing op limietkosten

Aangezien veel contracten per einde van het jaar expireren is het verstandig na te gaan of u wel of niet de kredietlimieten/toetsingen wilt verlengen. De stelregel is dat alle kredietlimieten/toetsingen automatisch worden verlengd en hierover ook kosten worden berekend. U kunt hierop dus besparen door kredietlimieten die u niet meer nodig heeft te laten vervallen. U kunt ook voor uzelf bepalen of u wenst door te gaan met een debiteur en zelf een kredietlimiet vast te stellen door betalingservaring of kredietinformatie (tot maximaal de zelfbeoordelingslimiet zoals aangegeven in uw polis).

Tip: Eén jaar na intrekking van een kredietlimiet ontstaan er automatisch weer dekkingsmogelijkheden via zelfbeoordeling. Indien u in de 12 maanden ná de kredietlimietintrekking toch onverzekerd transacties verricht, kunt u deze betalingen meenemen als zelfbeoordeling op basis van betalingservaring. U dient de nieuwe transacties die na een jaar weer plaatsvinden, wel te declareren.

Omzetprognose 2016

Om de voorschotnota’s voor 2016 zo juist mogelijk in te schatten is het belangrijk dat u eventuele veranderingen in uw verzekerde omzet tijdig aan ons doorgeeft. De voorschotnota’s inzake de premie worden reeds voorbelast met 21% assurantiebelasting over de geschatte binnenlandse omzet. Voor de premie met betrekking tot uw omzet in het buitenland betaalt u geen assurantiebelasting.

Verzoek tot uitstel van betalingen

Rondom de feestdagen komt het vaak voor dat bedrijven slecht bereikbaar zijn en hun rekeningen niet op tijd betalen. Alle kredietverzekeringscontracten kennen een uiterste termijn waarop een incassoprocedure moet worden opgestart. Indien u verwacht dat uw debiteur niet binnen de gestelde termijnen zal betalen is het verstandig om vooraf een uitstel van het incasso aan te vragen bij uw kredietverzekeraar. Indien u dit niet doet, loopt u de kans dat uw kredietverzekeraar een mogelijke schadeclaim afwijst.

Opschoning balans

De post debiteuren is bij de meeste ondernemingen een van de grootste actiefposten op de balans. Het terugbrengen van de grootte van deze post leidt tot een interessante verbetering van de ratio’s op uw balans. Besteed daarom nu extra aandacht om uw vorderingen te incasseren en denk goed na of u wanbetalers nog kunt laten incasseren door een incassobureau. U kunt uw “niet verzekerde incasso” hier indienen.

Omzetdeclaratie

Aan het einde van een verzekeringsjaar dient u de verzekerde omzet op te geven aan uw kredietverzekeraar. Let goed op dat u een aantal zaken niet hoeft op te geven voor wat betreft de premievaststelling, te weten;

 • Particulieren
 • Contante betalingen, vooruitbetalingen
 • Overheidsinstellingen, tenzij er sprake is van politieke dekking
 • Gelieerde debiteuren (zoals moeder- en dochterondernemingen), tenzij dit gedekt is onder de polis
 • Een 0-limiet of negatieve toetsing mits deze minder dan één jaar oud is.

Op het moment dat de definitieve omzet opgave is vastgesteld ontvangt u een eindafrekening waarin de voorschotnota’s worden verrekend en de eventuele premie restitutie/toeslagregeling wordt vastgesteld.

Check of de polis nog aansluit op de huidige voorwaarden

Het einde van het jaar is het uitgelezen moment om te checken of de polis nog aansluit bij uw huidige business profiel. Dit voorkomt verrassingen en verkleint de kans op schade-afwijzingen.

Denk hierbij aan:

 • Meeverzekeren gelieerde ondernemingen
 • Meeverzekeren onverzekerde landen
 • Meeverzekeren fabricage- en contractrisico
 • Meeverzekeren vooruitbetalingen
 • Wat is de maximale betalingsconditie in uw polis
 • Incassozaken tijdig indienen
 • Schades tijdig melden

Heeft u vragen over deze Eindejaarstips?

Indien u vragen heeft over deze Eindejaarstips of geïnteresseerd bent in een advies op maat, dan kunt u contact met ons opnemen via info@xolv.nl of rechtstreeks met uw contactpersoon.

Meer weten? Neem contact op.

Gepubliceerd op 10/12/2015