Wist u dat… Het opnemen van een ‘derden landen risico’-clausule zeer nuttig kan zijn?

Gepubliceerd op 28/03/2018

Stel, u spreekt met uw debiteur af de goederen (of dienst) in een derde land te leveren. Een politieke situatie in dat derde land maakt dat de goederen verdwijnen of beschadigd raken, waardoor de debiteur niet wil betalen. Dit verlies wordt niet standaard door alle verzekeraars gedekt: de polis bepaalt dan dat eventuele verliezen die in verband staan met het derde land, van dekking zijn uitgesloten.

Derde landen risico-clausule

Door een zogenaamde ‘derde landen risico’-clausule in de polis op te nemen, bent u wel tegen het verlies verzekerd. U doet er verstandig aan deze clausule op te nemen, als in het land van levering politieke risico’s te verwachten zijn. De extra dekking geldt dan voor politieke situaties zoals oorlog, transferrisico, intrekking van exportvergunningen of moratorium.

Voor alle duidelijkheid: het betreft hier dus alleen dekking van verliezen die te maken hebben met de situatie in het (derde) land van levering. Onder de standaardbepalingen van de polis blijft u verzekerd tegen het eventuele betalingsonvermogen van de debiteur door situaties gerelateerd aan het land waar hij is gevestigd.

Meer weten? Neem contact op.