Debiteurenbeheer advies

Debiteurenbeheer advies

Debiteurenbeheer advies: veranderen om te verbeteren

Als u wilt weten of uw debiteurenbeheer nog naar behoren functioneert kunnen wij u hierover adviseren. We kijken dan naar zaken als efficiency en mogelijke kostenbesparingen. Maar ook of het beleid in de pas loopt met de missie en visie van uw onderneming. En met de actuele bedrijfsmatige situatie.

Onze consultancy richt zich op het optimaliseren van credit management, ofwel debiteurenbeheer. Wij zorgen ervoor dat er structureel verbeteringen worden gerealiseerd met als doel winstmaximalisatie.

Top 5 credit management knelpunten:

 • Geen gestructureerde opvolging van slecht betalende klanten
 • Onjuiste en te late facturatie
 • Vervuilde klantenadministratie
 • Slechte klachtenafhandeling
 • Omslachtige verwerking ontvangsten

Voorbeelden van situaties waarin credit management consultancy van pas komt:

 • Verbetering van het financiĆ«le resultaat is gewenst
 • Organisatie heeft geen credit management processen of deze functioneren niet goed
 • Processen zijn niet goed op elkaar afgestemd
 • Afschrijvingen zijn te hoog
 • Systemen werken niet goed of worden onvoldoende benut
 • Competenties van (credit)managers ontbreken
 • Aansturing op afdelingen ontbreekt
 • U vraagt zich af of u met de juiste (incasso)partijen werkt
 • Door fusie of overname moet het totale credit management op elkaar worden afgestemd

Meer weten? Neem contact op.