Leasing

Leasing

Leasing van uw kapitaalgoederen betekent het op peil houden van uw liquiditeit. En dat is essentieel om te kunnen blijven investeren en groeien. Leasing is mogelijk tot 100% van de aanschafwaarde. Uw aflossingsverplichtingen lopen recht evenredig met uw cashflow. Bovendien kan het u belastingvoordeel opleveren.

Leasing: uw liquiditeit intact

Wat is leasing?

Wat is leasing? De betekenis van leasing is als volgt: het financieren van kapitaalgoederen. Het is een vorm van krediet. U least een kapitaalgoed van de leasemaatschappij tegen een vooraf vastgestelde vergoeding per maand en gedurende een vooraf vastgestelde periode. U wordt direct eigenaar van het kapitaalgoed of u heeft aan het einde van het contract de mogelijkheid tot aankoop van het goed.

In Nederland staat leasing als financieringsvorm qua volume op de tweede plaats in het bedrijfsleven. Maar liefst driekwart van alle leasing wordt gedaan door het mkb. Met recht is leasing een financieringsvorm waar u niet om heen kunt.

Wat kunt u leasen?

Zakelijk kunt u tegenwoordig een veelheid aan kapitaalgoederen leasen. Denk hierbij aan:

 • Personenauto’s
 • Rollend materieel
 • Productiematerieel
 • Computers
 • Bedrijfspanden

Vormen van leasing

De twee belangrijkste vormen van leasing zijn:

 • Financial lease
  Financial lease is een vorm van krediet. De leasemaatschappij koopt het goed. U least het goed van de leasemaatschappij en betaalt hier maandelijks gedurende een vooraf vastgestelde periode een vast bedrag voor. U bent direct eigenaar van het goed en draagt zodoende ook het economische risico, maar ook de mogelijke fiscale voordelen zoals investeringsaftrek.
 • Operational lease:
  Operational lease is een vorm van huren. De leasemaatschappij is eigenaar van het goed (zowel juridisch als economisch). U heeft het gebruiksrecht. Daarnaast kunt u ook onderhoud, reparaties en verzekeringen opnemen in het contract. U betaalt daar extra voor. Aan het einde van de looptijd gaat het goed in principe weer terug naar de leasemaatschappij. U kunt het ook kopen tegen de dan geldende marktwaarde of tegen een vooraf afgesproken prijs.

Wat kost leasing?

Financial lease is goedkoper dan operational lease. Laatstgenoemde is duurder omdat de leasemaatschappij meer risico loopt. Operational lease is daarom ook duurder dan een traditionele lening bij de bank. Daar krijg je echter ook iets voor terug: gemak en minder risico.

Voordelen leasing

 • Objectfinanciering tot 100%.
 • U betaalt een vast bedrag per maand.
 • Uw werkkapitaal blijft intact.
 • Direct opbrengsten na ingaan contract.
 • Geen onnodig zware aflossingsverplichtingen door een acceptabele looptijd, gerelateerd aan het verdienvermogen van het productiemiddel.
 • Gemak. De leasemaatschappij is verantwoordelijk in geval van nodige reparatie of bij slijtage.
 • U blijft concurrerend. Bij kapitaalgoederen die technologisch snel ontwikkelen, kunt u snel en eenvoudig mee.
 • Vergroot uw onafhankelijkheid van uw bestaande bank of financier.

Waarom leasing via Xolv?

 • Wij zijn onafhankelijk en staan voor een persoonlijke aanpak.
 • Wij hebben goede contacten met binnen- en buitenlandse financieringsmaatschappijen.
 • Wij zorgen voor de beste voorwaarden en scherpste condities.

Meer weten? Neem contact op.