Werkkapitaalfinanciering

Werkkapitaalfinanciering

Met een werkkapitaalfinanciering, waaronder factoring, beschikt u altijd over voldoende werkkapitaal om uw onderneming maximaal te laten groeien. Veel ondernemingen zijn voor voldoende financiering afhankelijk van externe financiers. Er zijn diverse vormen van werkkapitaalfinanciering. Factoring is hiervan een bijzonder geschikt alternatief voor traditionele financieringen. Hieronder vertellen we u wat werkkapitaalfinanciering is, welke soorten er zijn en lichten we factoring nader toe.

Werkkapitaalfinanciering: beschik altijd over voldoende werkkapitaal om uw onderneming maximaal te laten groeien!


Wat is werkkapitaal?

Werkkapitaal zijn de middelen die u veilig kunt uitgeven. Middelen die u kunt gebruiken om uw bedrijf te laten groeien. Bijvoorbeeld door het binnenhalen van een grote klant, het financieren van een nieuw project of bijvoorbeeld het aanboren van een nieuwe regio. Vaak wordt werkkapitaal uitgelegd als de vlottende activa minus de kortlopende schulden. Werkkapitaalfinanciering heeft als doel het verhogen van uw beschikbare werkkapitaal.

Welke vormen van werkkapitaalfinanciering zijn er?

Traditioneel gezien ging u als bedrijf voor een werkkapitaalfinanciering naar de bank. U was beperkt in de mogelijkheden en betaalde er stevig voor. Gelukkig zijn er tegenwoordig vele vormen van werkkapitaalfinanciering op de markt die u als bedrijf veel meer flexibiliteit bieden. U kunt hierbij onder andere denken aan:

 • Rekening-Courant krediet (roodstaanfaciliteit)
 • Factoring (financiering op basis van debiteuren)
 • Inkoopfinanciering (inkoopwaarde goederen wordt gedeeltelijk of geheel voorgefinancierd)
 • Voorraadfinanciering (courante voorraad wordt tussen de 50 en 70% gefinancierd)
 • Reversed Factoring, ook wel Supply Chain Finance genoemd (financiering van de vordering vanuit de afnemer)

Hoe berekent u uw werkkapitaal en wat uw behoefte is?

U kunt uw werkkapitaal voor de korte en lange termijn berekenen. Lees hier hoe u dit kunt doen.

Factoring uitgelicht

Factoring stelt u in staat om uw ambities waar te maken en verdere omzetgroei moeiteloos gefinancierd te krijgen. Factoring is een bijzonder geschikt alternatief voor traditionele financieringen.

Wat is factoring?

De betekenis van factoring is een vorm van debiteurenfinanciering. Een ondernemer verpand of cedeert (verkoopt) zijn facturen en vaak ook het debiteurenrisico aan een gespecialiseerd bedrijf, de factormaatschappij. In ruil voor een vergoeding aan dit bedrijf ontvangt de ondernemer direct zijn geld.

Wat zijn de voordelen van factoring?

 • Hogere financiering mogelijk > factormaatschappijen stellen middelen beschikbaar waar banken zich niet aan wagen (maximaal 95% van de debiteurenportefeuille)
 • Factoring is een uitstekend alternatief voor traditionele bancaire financieringen waarvan de mogelijkheden steeds beperkter worden
 • Binnen 24 uur na facturatie van uw afnemer beschikt u over uw geld
 • Het is een flexibelere financiering dan de traditionele bancaire financiering (piekperiodes, seizoensinvloeden)
 • Door balansverkorting biedt factoring de mogelijkheid de financiële ratio’s met betrekking tot solvabiliteit en liquiditeit te verbeteren
 • Expertise vanuit factormaatschappij ten aanzien van potentiële debiteuren (betalingstermijnen, leverings- en betalingsvoorwaarden etc.)

Het factoringproces in een stroomschema:

Waarom een werkkapitaalfinanciering via Xolv?

Wij hebben jarenlange ervaring en brede expertise in het adviseren van werkkapitaalfinanciering. Dat zorgt ervoor dat wij in staat zijn om deze financieringsvorm zorgvuldig samen met u op te zetten, te implementeren en te monitoren. Extra voordelen zijn bovendien:

 • Wij zijn 100% onafhankelijk, niet gelieerd aan een financiële instelling
 • Niet alleen focus op rentepercentages, maar ook op het waarborgen van een zo onafhankelijk mogelijke positie zonder teveel zekerheden te moeten stellen
 • Wij schrijven de financieringsaanvraag samen met de klant waardoor de kans van slagen groter is

 

Kortom: voor een financiering op maat en optimalisatie van uw werkkapitaal bent u bij ons aan het juiste adres!

Meer weten? Neem contact op.