Werkkapitaalfinanciering

Werkkapitaalfinanciering

Factoring: maximale financiering van uw werkkapitaal!

Om snel zaken te doen en kansen te benutten, moet u kunnen beschikken over voldoende liquide middelen. Veel ondernemingen zijn voor voldoende werkkapitaal afhankelijk van externe financiers. Een financieringsinstrument als factoring is een bijzonder geschikt alternatief voor traditionele financieringen. Factoring stelt u in staat om uw ambities waar te maken en verdere omzetgroei moeiteloos gefinancierd te krijgen.

 Voordelen van factoring

  • Hogere financiering > factormaatschappijen stellen middelen beschikbaar waar banken zich niet aan wagen (maximaal 95% van de debiteurenportefeuille)
  • Door marktontwikkelingen is factoring een zeer populaire financieringsvorm geworden
  • Binnen 24 uur na facturatie van uw afnemer beschikt u over uw geld
  • Flexibelere financiering dan de traditionele bancaire financiering
  • Door balansverkorting biedt factoring de mogelijkheid de financiële ratio’s m.b.t. solvabiliteit en liquiditeit te verbeteren
  • Expertise vanuit factormaatschappij t.a.v. potentiële debiteuren (betalingstermijnen, leverings- en betalingsvoorwaarden etc.)

Het factoringproces

Waarom factoring via Xolv?

Wij hebben jarenlange ervaring en brede expertise op dit terrein. Daarom zijn wij in staat om deze financieringsvorm zorgvuldig samen met u op te zetten, te implementeren en te monitoren.

  • 100% onafhankelijk, dus geen banden met financiële instellingen
  • Niet alleen focus op rentepercentages, maar ook op het waarborgen van een zo onafhankelijk mogelijke positie zonder teveel zekerheden te moeten inleveren
  • Samen met de klant schrijven wij een optimale financieringsaanvraag

Meer weten? Neem contact op.