Support voor de Transportsector

Support voor de Transportsector

Vanwege tal van uitdagingen in de transportsector komen, bij gelijkblijvende tarieven, de toch al krappe marges verder onder druk te staan. Naar verwachting zullen non-betalingen en faillissementen gaan zorgen voor betalingsvertragingen en als gevolg daarvan verminderde liquiditeit bij vele ondernemingen. Xolv wijst u graag de weg naar oplossingen waarmee u uw voordeel kunt doen.

Volg de slimste route via onderstaande oplossingen

Het denken in oplossingen zit in onze naam én in ons DNA. Met die oplossingen zorgen wij voor de afname van uw financiële risico’s en tegelijk voor een toename van het beschikbare werkkapitaal. Wij kunnen helpen door:

  • meer financiële armslag te bieden;
  • kredietrisico’s te verminderen;
  • een kosteloze RisicoScan uit te voeren.

Meer weten? Lees onze uitgebreide brochure →


Meer financiële armslag

Een kredietverzekering en werkkapitaalfinanciering geven u meer houvast in een volatiele markt. Xolv zorgt ervoor dat u voldoende liquide bent om te investeren én om aan uw financiële verplichting te voldoen. Met een op maat gesneden financiering doet u waar u goed in bent: ondernemen. Xolv helpt u bij het opzetten, implementeren en monitoren van een factoringprogramma.


Minder kredietrisico’s

Ondernemersrisico’s kunt u deels afdekken via een kredietverzekering. Belangrijk voor een solide bedrijfsvoering.

Een kredietverzekering:

  • toetst de kredietwaardigheid van de beoogde én bestaande afnemers. Dat vermijdt onwelkome verrassingen;
  • zoekt mee naar ‘soepele’ oplossingen indien een klant desondanks na levering niet betaalt;
  • keert het verzekerde bedrag uit indien uw afnemer uiteindelijk niet kan betalen.

Zo is de continuïteit van uw onderneming gewaarborgd!


Vraag een kosteloze Risico Scan aan voor de Transportsector

Het is zaak om de risico’s die bij het ondernemen horen zo veel mogelijk te beperken. We vertellen u in een uurtje hoe u zich kunt wapenen tegen de effecten van laagconjunctuur. Als u voor de koffie zorgt dan regelen wij de originele Bossche Bollen!

Waarom kiezen voor Xolv?

  • Xolv denkt in oplossingen
  • Met Xolv kiest u voor de expertise van een betrokken adviseur
  • Het gemak van een full service dienstverlening op het gebied van kredietverzekering, debiteurenbeheer, factoring en leasing
  • Het team van Xolv bestaat uit ervaren specialisten die zelf ook ondernemer zijn

 

Meer weten? Neem contact op.