Altijd beschikken over voldoende werkkapitaal

Werkkapitaalfinanciering

Beschik altijd over voldoende werkkapitaal om uw onderneming maximaal te laten groeien! Om snel zaken te doen en kansen te benutten, moet u kunnen beschikken over voldoende liquide middelen. Veel ondernemingen zijn voor voldoende financiering afhankelijk van externe financiers. Er zijn diverse vormen van werkkapitaalfinanciering. Factoring is hiervan een bijzonder geschikt alternatief voor traditionele financieringen. Hieronder vertellen we u wat werkkapitaalfinanciering is, welke soorten er zijn en lichten we factoring nader toe.

Wat is werkkapitaal?

Werkkapitaal zijn de middelen die u veilig kunt uitgeven. Middelen die u kunt gebruiken om uw bedrijf te laten groeien. Bijvoorbeeld door het binnenhalen van een grote klant, het financieren van een nieuw project of bijvoorbeeld het aanboren van een nieuwe regio. Vaak wordt werkkapitaal uitgelegd als de vlottende activa minus de kortlopende schulden. Werkkapitaalfinanciering heeft als doel het verhogen van uw beschikbare werkkapitaal.

Welke vormen van werkkapitaalfinanciering zijn er?

Traditioneel gezien ging u als bedrijf voor een werkkapitaalfinanciering naar de bank. U was beperkt in de mogelijkheden en betaalde er stevig voor. Gelukkig zijn er tegenwoordig vele vormen van werkkapitaalfinanciering op de markt die u als bedrijf veel meer flexibiliteit bieden. U kunt hierbij onder andere denken aan:

Hoe berekent u uw werkkapitaal en wat uw behoefte is?

Werkkapitaal kunt u op twee manieren berekenen: uw bruto en uw netto werkkapitaal. Lees hier hoe u dit kunt doen.

Factoring uitgelicht

Factoring stelt u in staat om uw ambities waar te maken en verdere omzetgroei moeiteloos gefinancierd te krijgen. Factoring is een bijzonder geschikt alternatief voor traditionele financieringen.

Wat is factoring?

De betekenis van factoring is een vorm van debiteurenfinanciering. Een ondernemer verpand of cedeert (= verkoopt) zijn facturen en vaak ook het  debiteurenrisico over aan een gespecialiseerd bedrijf, de factormaatschappij. In ruil voor een vergoeding aan dit bedrijf ontvangt de ondernemer direct zijn geld.

Wat zijn de voordelen van factoring?

Hieronder hebben wij het factoringproces uiteengezet in een schema:

Lees meer over andere vormen van werkkapitaalfinanciering op www.xolvfinance.nl

Toegevoegde waarde Xolv

Wij hebben jarenlange ervaring en brede expertise op het gebied van werkkapitaalfinanciering. Dat zorgt ervoor dat wij in staat zijn om deze financieringsvorm zorgvuldig samen met u op te zetten, te implementeren en te monitoren. Extra voordelen zijn bovendien:

Meer weten?

Direct offerte aanvragen?

Direct overdragen intermediairschap?

Beknopte samenvatting product (PDF)?