2022: een jaar van ups-and-downs

Gepubliceerd op 05/12/2022

Corona zette in 2020 ons leven op zijn kop. Er gebeurde iets wat we nog nooit hadden meegemaakt. Maar we lieten zien dat we ons snel kunnen aanpassen. Begin 2022 leek het erop dat we weer de goede kant op gingen. Echter de oorlog in Oekraïne gooide ons weer terug in een nieuwe crisis.

Door de steun aan Oekraïne en de sancties tegen Rusland kwamen we direct in een energiecrisis terecht. De gevolgen voelden en voelen we in onze portemonnee, dat zal de komende tijd niet anders zijn. Gecombineerd met nog steeds een tekort aan grondstoffen, zijn de prijzen enorm gestegen en hebben we te maken met een forse inflatie. 

Wat we nog niet eerder gezien hebben, is dat er tegelijkertijd een enorm tekort aan personeel is ontstaan. En dat geldt voor nagenoeg alle sectoren. Hierdoor stijgen de lonen en dat dempt de gevolgen van inflatie weer enigszins.

Impact

Met name de impact van de absurd hoge energieprijzen is enorm. De overheid heeft in eerste instantie steunmaatregelen getroffen voor particulieren, maar er zal ook compensatie moeten komen voor het bedrijfsleven. Anders zullen met name veel bedrijven in het MKB-segment deze crisis niet kunnen overleven.

Voordelen? 

Hoe wrang het misschien ook klinkt, een voordeel van de energiecrisis is wel dat we versneld actie ondernemen om te verduurzamen en alternatieve energiebronnen te ontwikkelen. Ook moeten we gaan nadenken over efficiënter produceren en hergebruik van materialen en producten. De arbeidsvoorwaarden voor personeel zullen ook sterk worden verbeterd.

Paradox

Het paradoxale is dat veel bedrijven in 2022 uiteindelijk nog een prima jaar hebben gehad, met groei in omzet en vaak ook goede winsten. We zien echter na de zomervakantie wel een forse toename in het aantal betalingsregelingen en incassozaken. Het aantal faillissementen begint ook weer te stijgen. 

2023 een black box?

We hebben gezien dat het voorspellen van wat er gaat gebeuren lastig is, zeg maar gerust bijna onmogelijk. We hopen dat de oorlog in Oekraïne snel stopt, maar dat zal begin 2023 waarschijnlijk niet gebeuren. Andere geopolitieke ontwikkelingen kunnen een grote invloed hebben op wereldmarkt. Denk maar aan de onrust in China en Taiwan, Iran, de toeloop naar de nieuwe verkiezingen in de Verenigde Staten en migratieproblemen. De algemene verwachting voor 2023 is dat de economische groei zal afnemen. Voor Nederland wordt een groei van rond 1% verwacht. In de pers worden de afgelopen maanden donkere wolken voor de economie in 2023 voorspelt. 

Preventie

Ook voor 2023 verwachten wij een toename van het aantal betalingsvertragingen, incassozaken en faillissementen. Met name de bedrijven die door overheidssteun corona hebben overleefd maar daarvoor al in de problemen zaten, zullen als eerste wegvallen.

Dat betekent dat kredietverzekeraars in 2023 meer schades zullen moeten uitkeren. Daarom is het nu zaak om als onderneming het debiteurenbeheer goed te organiseren en preventieve maatregelen te nemen. Een kredietverzekering dekt niet alleen schades, maar zorgt er ook voor dat je debiteurenverliezen voorkomt. De kredietverzekeraars hebben de meest actuele informatie over de kredietwaardigheid van afnemers. Als er niet betaald wordt, kunnen zij ook geld wereldwijd incasseren. Na een periode van relatief weinig faillissementen is de premie ook scherp. Als het aantal faillissementen volgend jaar zal toenemen, zal de premie weer gaan stijgen. Maar nu is er nog voldoende dekkingscapaciteit op afnemers. Dé tijd om een kredietverzekering te sluiten.

Onderzoek vrijblijvend via Xolv de mogelijkheden voor jouw onderneming.

Meer weten? Neem contact op.