Waar moet u rekening mee houden bij een kredietverzekering?

Kredietverzekering

Als ondernemer wilt u graag onbezorgd zakendoen. Tijdige betaling door uw (potentiële) afnemers en klanten is daarbij essentieel. Maar wat als uw klanten zich niet aan de betalingsafspraken houden of helemaal niet betalen? Hoe komt u erachter of een prospect goed is voor zijn geld? En hoe zit het met fabricage- en contractrisico’s, deviezenproblemen en politieke instabiliteit? Het antwoord op al die vraagstukken luidt: sluit een kredietverzekering af. Daarmee sluit u risico’s uit en kunt u daadwerkelijk onbezorgd zakendoen. Hieronder vertellen we u hoe een kredietverzekering werkt, wat de voordelen zijn en hoe Xolv u hierbij kan helpen.

Wat is een kredietverzekering?

In het kort: met een kredietverzekering krijgt u toch uw geld als uw klant de openstaande facturen niet meer kan betalen. Bijvoorbeeld vanwege liquiditeitsproblemen, faillissement of surseance van betaling. U beschermt uw bedrijf tegen non-betaling. Daarmee voorkomt u eigen betalingsproblemen of continuïteitsproblemen. Naast uitkering van onbetaalde facturen zijn ook kredietinformatie en incasso onderdeel van een kredietverzekering.

Hoe werkt een kredietverzekering?

Stap 1: Kredietwaardigheid

Een kredietverzekering begint met inzicht in de financiële positie van uw klant. Elke kredietverzekeraar, dus ook de kredietverzekeraars waarmee Xolv samenwerkt, beschikt over een database met actuele financiële data van ondernemingen over de hele wereld. Daarmee kunt u online de kredietwaardigheid checken van uw (beoogde) afnemers en debiteuren. Dit gebeurt door honderden economische, politieke, commerciële en financiële indicatoren te analyseren.

Stap 2: Kredietlimiet

Wanneer de verzekeraar de financiële positie van uw afnemer helder in kaart heeft, stellen zij voor aanvang van de levering een kredietlimiet vast op basis van uw behoefte. Dit is het bedrag waarvoor de kredietverzekeraar het verantwoord vindt om op rekening aan de betreffende klant te leveren. Daarnaast is dit het bedrag waarvoor u gedekt bent als deze afnemer zijn facturen niet betaalt.

Stap 3: Monitoring

Vervolgens kunt u zaken gaan doen. Daarbij is het belangrijk dat u altijd de algemene leveringsvoorwaarden en betalingstermijn vermeldt en alle afspraken schriftelijk vastlegt. Terwijl u zakendoet, dekt de kredietverzekeraar de risico’s af door continu de financiële positie van uw klant te monitoren. Eventueel passen zij in overleg met u gedurende het traject de limiet aan.

Stap 4: Stoppen met leveren bij non-betaling

Welke maatregelen u ook neemt, het kan altijd voorkomen dat uw klant na een levering niet kan of wil betalen. Ook niet wanneer u een betalingsherinnering en een aanmaning stuurt. Is dat het geval, dan achterhalen wij voor u de reden van non-betaling. Doorgaans heeft een minnelijke oplossing de voorkeur, waarbij we u uiteraard kunnen helpen. Een eerste stap kan zijn om te stoppen met leveren van producten of diensten, ook wanneer er sprake is van leveringsplicht van uw kant.

Stap 5: Incassomaatregelen

Helpen bovenstaande acties niet, dan zijn incassomaatregelen vaak noodzakelijk. Het voordeel van kredietverzekeraars is dat ze wereldwijd beschikken over eigen incassobureaus. Daardoor kunnen ze – waar en wanneer dan ook – druk uitoefenen op uw afnemers om tot betaling over te gaan. Een ander groot voordeel is dat kredietverzekeraars voor meerdere leveranciers dekking op de betreffende afnemer verstrekken, die ze bij incasso verlagen of intrekken. Hierdoor wordt extra druk gelegd bij de afnemer om snel te betalen.

Stap 6: Uitbetaling

Wanneer blijkt dat uw afnemer echt niet kan betalen of zelfs failliet gaat, keert de verzekeraar het verzekerde bedrag uit.
Zo is de continuïteit van uw onderneming gewaarborgd.

Check hier onze artikelen over kredietverzekeren.

Het afsluiten van een kredietverzekering biedt vele voordelen. Hieronder sommen we de belangrijkste voordelen voor u op.

 • Een kredietverzekering is de ultieme tool om uw debiteurenportefeuille te optimaliseren en te structureren. Het is een vangnet voor forse debiteurenverliezen. Een kredietverzekering waarborgt zodoende de continuïteit van uw eigen onderneming.
 • Kredietverzekeraars hebben altijd up-to-date financiële informatie van bedrijven, omdat zij dekking moeten geven. Deze informatie is kwalitatief beter dan die van reguliere informatiebureaus. Bedrijven hebben bovendien belang bij een goede beoordeling voor hun kredietwaardigheidscheck, omdat leverancierskrediet steeds belangrijk wordt.
 • Permanente monitoring van de financiële situatie van uw klanten.
 • Bij non-betaling van uw klant kunnen kredietverzekeraars meer druk uitoefenen om alsnog betaling te forceren. Indien nodig kunnen zij wereldwijd vorderingen incasseren.
 • Met een kredietverzekering is het financieren van uw inkopen en debiteurenvorderingen bij financiële instellingen makkelijker en goedkoper. Bovendien levert dit een hogere bevoorschotting op.
 • Gehele omzet
 • Geselecteerde afnemers
 • Projecten
 • Single risk (één afnemer)
 • Vooruitbetaling aan leverancier
 • Fabricage- en contractrisico
 • Calamiteiten / excess of loss (jaarlijks eigen risico)
 • Politieke (landen)risico’s.

De kosten van een kredietverzekering

Vele denken dat de kosten voor een kredietverzekering te hoog zijn. Echter een kredietverzekering kost slechts een fractie van uw omzet. Doorgaans liggen de kosten tussen de 0,1 en 0,5 procent van uw omzet. De exacte kosten zijn afhankelijk van uw omzet, eventuele eerdere verliezen, het aantal debiteuren dat u heeft (spreiding van risico) en de vestigingslanden van uw debiteuren. Bovendien wegen de kosten van een kredietverzekering vaak niet op tegen de verliezen die kunnen worden geleden wanneer u geen kredietverzekering heeft.

De administratieve lasten van een kredietverzekering

Men denkt dat er  veel administratieve lasten zitten aan een kredietverzekering. Dat is niet juist. Uiteraard moet je een aantal handelingen verrichten, maar die dragen juist bij aan de verbetering van je debiteurenbeheer én aan het verminderen van je debiteurenrisico’s. De praktijk wijst uit dat in vrijwel alle organisaties een kredietverzekering prima past binnen de bestaande debiteurenbewaking. Sterker nog: het blijkt vaak van absolute toegevoegde waarde te zijn.

Kredietverzekeraars dekken alleen goede afnemers

In Nederland worden meer dan 80 procent van alle gevraagde limieten afgegeven door de kredietverzekeraars. Dit zijn limieten op uitmuntende tot matig presterende bedrijven. Echt slecht presterende bedrijven of bedrijven die geen informatie willen verstrekken, kunnen niet verzekerd worden. Het is de rol van de kredietverzekeraar om te toetsen hoe kredietwaardig een afnemer is. Zowel de kredietverzekeraar als Xolv haalt alles voor u uit de kast om een limiet op uw afnemer vast te stellen. Wanneer een kredietverzekeraar echter besluit om een afnemer niet te dekken, is het verstandig om uzelf af te vragen: moet ik wel zaken willen doen met deze niet-kredietwaardige afnemer?

Kredietverzekeraars trekken bij regen de paraplu in

Dit is een zeer achterhaalde gedachte. Op basis van goede informatievoorziening kunnen de kredietverzekeraars vaak toch dekking in stand houden op bedrijven die het moeilijk hebben. Een van de meest treffende voorbeelden van de afgelopen jaren is de situatie rondom Vroom & Dreesmann (V&D). Daags voordat V&D failliet ging, gaven kredietverzekeraars nog dekking op basis van zekerheden en goede permanente informatievoorziening. Ná het faillissement keerde de kredietverzekeraar direct de schade uit en heeft daarna het volledige bedrag kunnen verhalen op de aandeelhouders. Het niet verstrekken van financiële gegevens aan kredietverzekeraars als het slecht gaat, lijkt misschien logisch maar is het zeker niet. Juist door het niet verstrekken van gegevens zullen kredietverzekeraars sneller limieten reduceren of intrekken.

Toegevoegde waarde Xolv

Meer weten?

Direct offerte aanvragen?

Direct overdragen intermediairschap?

Beknopte samenvatting product (PDF)?