Check de kredietwaardigheid van klanten in 10 stappen

Gepubliceerd op 13/09/2023

Weet jij met wie je zakendoet? Je zult nu misschien meteen denken ‘ja, natuurlijk weet ik dat!’, maar dat durven wij te betwijfelen. Zeker, je hebt bestaande klanten met wie je wellicht al jarenlang zaken doet. Zonder wanklanken. Ze betalen altijd op tijd en je vertrouwt erop dat dat zo blijft. Die klanten wensen we iedereen toe! Maar wat als er een kink in de kabel komt? Of als je met nieuwe klanten in zee gaat? Hoe kom je erachter of zij kredietwaardig zijn? Of er risico’s afgedekt moeten worden? Voorkomen blijft altijd beter dan genezen.

Stap 1: Krijg inzicht in de financiële gezondheid en prestaties van het bedrijf met recente financiële overzichten (denk aan balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzichten).

Stap 2: Kijk naar de verhouding tussen kortlopende activa en kortlopende schulden en analyseer de liquiditeitspositie.

Stap 3: Kijk naar de verhouding tussen het eigen en het totale vermogen en beoordeel de solvabiliteit.

Stap 4: Analyseer de winstgevendheid door naar bruto- en netto winstmarge te kijken. 

Stap 5: Is er een positieve en consistente kasstroom? Dan kan dat aangeven dat de klant toekomstige verplichtingen na kan komen.

Stap 6: Analyseer de verhouding tussen schulden en eigen vermogen. 

Stap 7: Beoordeel of er factoren zijn als concurrentie, regelgeving, economische trends, de markt en het bedrijfsprofiel die van invloed kunnen zijn op de kredietwaardigheid. 

Stap 8: Vergelijk jouw (potentiële) klant met andere bedrijven in dezelfde branche. 

Stap 9: Identificeer mogelijke bedreigingen (denk aan bedreiging op operationeel, markt of juridisch gebied).

Stap 10: Maak een goede afweging, het aanvragen van een kredietrapport bij een gespecialiseerd bureau levert meer waardevolle inzichten op dan je zelf kunt achterhalen. 

Nog even ter info: je kunt tegenwoordig ook specifieke debiteuren verzekeren, of bijvoorbeeld alleen je grootste klanten. Je hoeft dus niet altijd je hele omzet te verzekeren.

Meer weten? Neem contact op.