Welke aanbieder past bij u en hoe werkt een garantie?

Garanties

Doet u internationaal zaken? Dan kan het goed zijn dat u, zowel in de publieke als private sector, gevraagd wordt een garantie of borgstelling af te geven. Met garanties geeft u de zekerheid dat u gaat betalen én houdt u beschikking over uw cashflow. Zo kunt u mooie deals sluiten met nieuwe partijen. Het zijn vaak deals waar grote bedragen mee gemoeid zijn. Ook een gecompliceerd project wordt zo ineens een haalbare kaart. Waar voorheen vrijwel direct gesproken werd over bankgaranties, zijn er tegenwoordig een legio alternatieven op de markt, voornamelijk via verzekeraars. Zij stellen de garanties niet ten laste van een kredietfaciliteit en zijn vaak goedkoper. En dat biedt kansen. Garanties bieden u concurrentievoordeel en u houdt uw cashflow intact.

Wat is een garantie?

Wat is een garantie? Een garantie betekent dat iemand zekerheid biedt dat er een bepaalde handeling plaatsvindt. Dit kan een betaling zijn of het nakomen van een contractuele verplichting. Een garantie kan binnen 24 uur worden gesteld.

Voorheen werd er dus met name gesproken over bankgaranties. Tegenwoordig is er een ruim aanbod aan alternatieven voor de traditionele bankgarantie. Lees in dit artikel hoe deze ontwikkeling tot stand is gekomen.

Wat zijn de voordelen van garanties via verzekeraars?

Vormen van garanties

Ook in de diversiteit zijn er verschillende mogelijkheden met betrekking tot garanties. De meest voorkomende vormen zijn:

 • Aanbiedings-/inschrijfgarantie
  Een aanbiedings- of inschrijfgarantie verschaft de opdrachtgever duidelijkheid over de kwaliteit van de inschrijvers.
 • Vooruitbetalingsgarantie
  Een vooruitbetalingsgarantie garandeert de terugbetaling van de vooruitbetaalde gelden wanneer de leverancier zijn contractuele verplichtingen niet nakomt. In een contract voor de levering van bijvoorbeeld kapitaalgoederen wordt over het algemeen een betalingsschema opgenomen. Dit kan zijn: 30% bij acceptatie van de order, 50% bij een bepaalde mijlpaal en 20% bij het opleveren van het project/goed. De zogenoemde aanbetaling van 30% is bedoeld om de aannemer van het contract de mogelijkheid te bieden om de benodigde materialen aan te schaffen. Dit betekent een risico voor de koper. Dit risico kunt u afdekken door het vragen van een vooruitbetalingsgarantie.
 • Uitvoeringsgarantie
  Een uitvoeringsgarantie waarborgt dat de bouw gebeurt zoals overeengekomen in het contract. U bent als opdrachtgever gedekt tegen het mogelijk niet na kunnen komen van de verplichtingen van de (onder)aannemer (bij voorbeeld door insolventie). U kunt met de uitkering van de garantie zorgen dat de bouw door een andere aannemer voltooid wordt. Zoals bij vooruitbetalingsgarantie beschreven vinden er meerdere deelbetalingen plaats. Binnen de uitvoeringsgarantie worden checkmomenten opgenomen om te blijven toetsen dat alles volgens afspraak verloopt en uitgevoerd wordt.
 • Onderhoudsgarantie
  Een onderhoudsgarantie biedt de zekerheid dat de machine of het project na oplevering voldoet aan de vooraf voorgeschreven specificaties en performance. Is dit niet het geval dan moet de aannemer dit oplossen. Met een onderhoudsgarantie bent u als opdrachtgever verzekerd van het feit dat dit ook gebeurt binnen een bepaalde tijd.
 • Douanegarantie
  Een douanegarantie garandeert de douane dat de accijns van accijnsgoederen, zoals alcohol, aan hen betaald wordt.
 • Huurgarantie
  Een huurgarantie is een van de meest bekende garantievormen. Deze garantie waarborgt de huurbetaling van onroerend goed gedurende een bepaalde periode. Een huurgarantie stellen is over het algemeen lastiger omdat de looptijd vaak wel 5 tot 10 jaar is.


In het artikel ‘Financiële garanties via verzekeraars: dit zijn de kansen’ kunt u lezen over concrete voorbeelden van de verschillende garantievormen. Ook kunt u hier lezen over onze tips voor als u met garanties zou willen werken. Dit artikel gaat uitgebreid in op waar u aan moet denken als u een garantie wenst af te sluiten.

Toegevoegde waarde Xolv