6 zaken die belangrijk zijn bij het kiezen van een garantieaanbieder

Gepubliceerd op 13/12/2021

De markt van garanties heeft zich de afgelopen jaren tot een volwassen markt ontwikkeld. Voor de financiële crisis waren er, naast de banken, slechts enkele andere partijen die deze tak van sport domineerden. Dit in tegestelling tot de afgelopen jaren waar vele aanbieders tot deze markt toetraden. In dit artikel lichten wij 6 zaken toe waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van een garantieaanbieder.

Het is duidelijk  dat de regimes, Basel/banken vs. solvancy/verzekeraars, hebben bijgedragen aan de toename van aanbieders. Immers, het solvabiliteitsbeslag van garanties voor banken is hoger dan voor verzekeraars. In een periode waar werkkapitaal een belangrijke factor is om gezond zaken te doen, is het een uitstekende oplossing om een faciliteit niet in mindering te brengen van de kredietfaciliteit. 

Er is een aantal zaken waar u op moet letten bij het maken van een keuze voor een aanbieder die het beste past bij uw bedrijf. 

Dit zijn o.a.: 

 1. Geeft deze partij lokale, dan wel internationale garanties af; 
 2. Wat is het aanbod van garanties; 
 3. Wat is de omvang van een mogelijke faciliteit; 
 4. Waar ligt de beslissingsbevoegdheid van de betreffende aanbieder; 
 5. Wat is het aantal garanties die u per jaar moet stellen; 
 6. Wat is het gedrag van de garantieaanbieder? 

1. Geeft deze partij lokale, dan wel internationale garanties af?

Wanneer u  wereldwijd garanties wilt stellen, dan is het goed om vast te stellen of de betreffende aanbieder ook vestigingen wereldwijd heeft om, indien noodzakelijk, lokaal garanties af te geven. In sommige landen is het een wettelijke eis dat dit door een lokale partij gebeurd. Indien de aanbieder deze service niet biedt, dan zullen de kosten van een garantie omhoog gaan omdat zij  een z.g. “fronter” moeten inschakelen. Dit is een lokale partij die namens de aanbieder de garantie afgeeft en hier uiteraard ook kosten voor in rekening brengt. 

2. Wat is het aanbod van garanties?

Er zijn verschillende vormen van garanties: 

 • Vooruitbetalingsgaranties (pre-payment bonds); 
 • Uitvoeringsgaranties (performance bonds); 
 • Onderhoudsgaranties (maintenance bonds); 
 • Douanegaranties; 
 • Huurgaranties; 
 • Afbouwgaranties; 
 • Etc; 

De meeste aanbieders hebben de mogelijkheid om de standaardgaranties te verstrekken. Ook hebben zij de kennis in huis om een gevraagde garantie te beoordelen. Echter, elke aanbieder heeft weer zijn eigen specialiteit. 

3. Wat is de omvang van een mogelijke faciliteit?

Verzekeraars verstrekken over het algemeen een faciliteit en bij hoge uitzondering geven zij zelfs individuele garanties af. Omdat aan het verstrekken en onderhouden van een faciliteit de nodige kosten zijn verbonden (denk aan jaarlijkse revisie), hebben aanbieders eisen ten aanzien van de minimale omvang. Dit varieert per aanbieder, maar het minimale bedrag is al snel € 1,5 tot € 2 miljoen, en zelfs hoger. 

4. Waar ligt de beslissingsbevoegdheid van de betreffende aanbieder?

Als er een faciliteit is verstrekt, maar u wilt dit aanpassen omdat deze niet meer toereikend is, dan is het wel handig dat de betreffende aanbieder snel een beslissing kan nemen. Deze beslissingsbevoegdheid ligt bij elke aanbieder anders. Zo zijn er aanbieders waar deze bevoegdheid bij de afdeling ligt (in NL), bij andere aanbieders bij een kredietcomité en sommige aanbieders moeten terugvallen op het hoofdkantoor in het buitenland. Het is duidelijk dat het de snelheid niet bevordert als de bevoegdheid verder weg ligt.

5. Wat is het aantal garanties die uper jaar moet afgeven?

Het spreekt voor zich dat naarmate u meer garanties per jaar moet afgeven (in sommige gevallen honderden per jaar), automatisering een belangrijke rol gaat spelen. Heeft een aanbieder een online systeem waarin zij de garanties kunnen aanmelden, of moeten zij elke aanvraag handmatig per mail melden? 

6. Wat is het gedrag van de garantieaanbieder?

Zoals we eerder al aangaven, zijn er de laatste jaren een flink aantal aanbieders in de markt bijgekomen. Inmiddels zijn er ook een aantal weer vertrokken of hebben ze hun activiteit naar hun hoofdkantoor in het buitenland verplaatst. Is een aanbieder here to stay of een stop over? Met andere woorden: wat zijn de intenties van de aanbieder ten aanzien van de aanwezigheid in de Nederlandse markt? Het gevolg kan zijn dat ze je als bedrijf confronteren met een contactpersoon in het buitenland waar zij geen band mee hebben, of dat ze de faciliteit opzeggen.   

Verder zijn er aanbieders die bij het verstrekken of handhaven van een faciliteit strikt de rating van een bedrijf hanteren. En die niet of minder kijken naar de vooruitzichten van een bedrijf. Bij teruggang van de rating leidt dit in de praktijkvaak tot een opzegging van de faciliteit. Dit is juist iets wat in een moeilijkere periode slecht uitkomt.  

Al deze bovenstaande zaken zijn van belang om tot een juiste beslissing te komen met welke aanbieder je in zee moet gaan.  

Meer informatie?

Xolv heeft de kennis en ervaring om samen met u de juiste afweging te maken. Heeft u vragen, dan staan de specialisten van Xolv uiteraard voor u klaar om u te adviseren over de meest geschikte aanbieder.  

Meer weten? Neem contact op.