Kredietinformatie: zijn uw afnemers kredietwaardig?

Kredietinformatie

Met kredietinformatie bespaart u tijd én geld: u weet met wie u zakendoet. Goede kredietinformatie verkleint de kans op wanbetaling. Check of uw potentiële afnemers, zowel bestaande als nieuwe relaties, kredietwaardig zijn voordat u met hen in zee gaat. Voorkomen is beter dan genezen.

Wat is krediet?

Zakelijk gezien is krediet kapitaal dat is verstrekt aan een bedrijf wat binnen een betaalde termijn moet worden terugbetaald. Als u goederen en/of diensten levert aan een bedrijf met een betalingsconditie (betaling binnen een x aantal dagen), levert u dus op krediet.

Waarom de kredietwaardigheid checken van potentiële afnemers?

De kredietwaardigheid checken van potentiële afnemers is evident om non-betaling te voorkomen. U wilt uw debiteurenrisico’s minimaliseren. Is mijn potentiële afnemer, of het nu een bestaande of nieuwe relatie is, kredietwaardig? Is het bedrijf financieel gezond? Hoe is het betaalgedrag?

Non-betaling heeft niet alleen directe impact op de cashflow en liquiditeit, het kan er zelfs voor zorgen dat uw bedrijf in de problemen komt. Dat wilt u natuurlijk koste wat kost voorkomen. Het is dus noodzaak uw debiteurenrisico’s zo laag mogelijk te houden.

Wat is kredietinformatie?

Kredietinformatie is alle informatie met betrekking tot de kredietwaardigheid van een bedrijf. Op basis van deze informatie kunt u inschatten of u het waarschijnlijk acht dat uw potentiële afnemer gaat betalen. U kunt zelf informatie verzamelen en u kunt ook via gespecialiseerde bureaus een kredietrapport aanvragen.

Waarom een kredietrapport aanvragen bij een gespecialiseerd bureau?

Lees hier meer over het verkleinen van de kans op non-betaling met een kredietinformatierapport en wat het verschil is tussen een kredietlimiet van een kredietverzekeraar en een kredietinformatierapport.

Wat vindt u in een kredietrapport?

De eerste drie bovengenoemde punten betreft objectieve informatie. De tweede drie bovengenoemde punten betreft subjectieve informatie van verzekeraars. Hierin kenmerkt zich duidelijk de toegevoegde waarde van de kredietverzekeraars. Zij staan in direct contact met de bedrijven zelf en verwerken deze informatie in een kredietrapport.

Wat kredietinformatie deed voor een bekende A-merk multinational in de retail & fashion branche leest u hier.
Het belang en de grondigheid van het ‘Ken je klant’-principe wordt hier uitgebreid toegelicht.

Toegevoegde waarde Xolv