Hoe onze klant meer zicht kreeg op kredietwaardigheid en financiële risico’s wist af te dekken

Gepubliceerd op 15/11/2021

Een bekende A-merk multinational in de retail & fashion branche, met een omzet van meer dan een 1,5 miljard euro, heeft onlangs de hulp van Xolv ingeroepen. Zij vroegen ons om hen te adviseren en te ondersteunen bij een aantal urgente uitdagingen. Tijdens de Covid-19 pandemie is ook bij dit concern, net als bij veel branchegenoten, de druk op de afdeling Accounts Receivables enorm toegenomen. Dit komt door de vele verzoeken van debiteuren om uitstel van betaling, (te) late betalingen, incasso’s en schade vanwege faillissementen van hun debiteuren. Xolv heeft de kredietwaardigheid van de afnemers van deze onderneming onder de loep genomen en gekeken welke opties zij hebben om de financiële risico’s af te dekken met een kredietverzekering. In dit klantverhaal leest u hoe wij deze uitdaging hebben aangepakt.

Situatie

Tot 2009, de vorige financiële crisis, was deze wereldwijde speler kredietverzekerd. Toen de kredietverzekeraar destijds rigoureus en massaal de dekking op debiteuren introk, besloot het bedrijf te stoppen met verzekeren. Vanaf dat moment heeft de Accounts Receivables afdeling de debiteurenrisico’s zelf beoordeeld en hebben zij, naar eigen zeggen, de schades weten te beperken. Tot nu toe.

Toename financiële risico’s

Tijdens de uitbraak van het COVID-19 virus en meerdere lockdowns van winkels wereldwijd is men wederom geconfronteerd met een crisis. Met diverse steunmaatregelen is deze multinational uiteindelijk door de crisis gekomen, maar ze realiseren zich nu nog meer dat de financiële risico’s significant toenemen. Door het wegvallen van de staatssteun, belastinguitstel van hun debiteuren, de toegenomen kosten van energie en transport, als ook de reële toegenomen risico’s van een nieuwe lockdown (in de landen waarmee zij zakendoen), is deze wereldspeler zich bewust dat ze meer zicht wil hebben op de kredietwaardigheid van haar debiteuren wereldwijd. Daarnaast wil ze de financiële risico’s afdekken met een kredietverzekering.

Omdat in 2020/2021 een deel van de omzet wegviel en de kosten voor een groot deel niet gecompenseerd werden komt ook druk te staan op de dekking die kredietverzekeraars op deze onderneming geven. Leveranciers beperken hierdoor de bedragen en de termijnen die ze maximaal willen openstaan en dat geeft weer druk op het beschikbare werkkapitaal. Ook hier zijn de effecten van corona in de cijfers van 2020 tot uitdrukking gekomen.

Oplossing

Allereerst heeft Xolv de kredietwaardigheid en financiële ratings bij de diverse verzekeraars inzichtelijk gemaakt. De vraag die wij onszelf stelden was: “Wat is de zogenoemde risk appetite bij de verzekeraars en waar is dit op gebaseerd?” Door een uitvoerige analyse te maken, door inzage en vergelijking van exposure per verzekeraar – de zogenoemde Xolv X-files benadering – kwam naar voren dat één van de verzekeraars zich minder comfortabel voelde. Wij hebben onze klant en de verzekeraar, met behulp van een tripartite overleg op bestuursniveau, met elkaar in contact gebracht. Dit heeft ertoe geleid dat de verzekeraar de zogenoemde exposure op onze klant heeft verruimd.

Tot tevredenheid van beide partijen, krijgen nu alle leveranciers die bij deze verzekeraar verzekerd zijn de noodzakelijke dekking en comfort doordat ze weer op krediet willen leveren.

Resultaat

Vanwege het feit dat dit concern forse groeiplannen heeft, in zowel bestaande als ook in nieuwe markten en landen, is Xolv gevraagd een uitvoerige analyse te maken van de bestaande debiteurenportefeuille, als ook potentiële prospects. Door middel van onze zogenoemde Xolv X-ray benadering, maken we als het ware een scan waardoor we de ‘Probability of Default’, de kans op wanbetaling, zichtbaar maken.

Na het uitvoeren van deze scan komt ook naar voren waar de risico’s het grootst zijn en toetsen we dit met de eigen debiteurenervaringen van onze klant. We zien ook welke prospects een lage en hoge rating hebben. Hierdoor adviseren we ze op welke prospects ze zich het beste kunnen focussen. Want, een goede klant is een betalende klant, toch?

Deze door Xolv gekozen strategie, in nauwe samenwerking met deze tevreden nieuwe relatie, blijkt uiteindelijk de basis te zijn voor een verdere samenwerking.

Meer informatie

Heeft u problemen met uw leveranciers over dekking op uw onderneming? Voor ons maakt het niet uit waar deze leveranciers zich bevinden, of bij welke verzekeraar zij verzekerd zijn. Xolv helpt u met uw hele supply chain.

Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder. Want pas als uw leverancier tevreden is, krijgt u uw grondstoffen of goederen geleverd, en houdt u, op uw beurt, uw klanten tevreden!

Meer weten? Neem contact op.