Kredietinformatie: ken uw klant

Gepubliceerd op 19/10/2021

Risico lopen hoort bij het ondernemerschap. Om een weloverwogen keuze te maken welke risico’s u al dan niet accepteert, is actuele bedrijfsinformatie van belang. Hoe is de financiële situatie van uw (toekomstige) klant of leverancier? Hoe is het gesteld met de kredietwaardigheid? Vorig jaar ging het volgens de openbare jaarrekening goed, maar wat zegt dat over de toekomst? In dit artikel bespreken wij het belang van het beschikken over up-to-date data voor het inschatten van de risico’s van uw klanten of leveranciers.

Unieke en up-to-date informatie

Niet alleen kredietinformatiebureaus, maar ook kredietverzekeraars beschikken over unieke en up-to-date informatie van bedrijven in binnen- en buitenland. Door hier gebruik van te maken verkleint u de kans op onaangename verrassingen en onbetaalde facturen. Met een opinie van de verzekeraar werkt u vrijwel op dezelfde manier als wanneer u verzekerd bent. U vraagt limieten aan, de verzekeraar geeft een rating en een limietadvies dat u kunt verwerken in uw procedures. De bedragen lopen mee in de monitoring bij de acceptatie-afdeling van de verzekeraar. Zodra er dus verslechteringen zijn, brengen zij u hiervan op de hoogte.

Kortom, dit houdt in dat u:

  • onbetaalde facturen voorkomt;
  • de risico’s beperkt;
  • minder tijd kwijt bent aan debiteurenbeheer;
  • continu inzicht hebt in het betaalgedrag van je (potentiële) klanten;
  • ziet tot welk bedrag u veilig zaken kunt doen;
  • commerciële kansen ontdekt.

De kredietverzekeraars hebben analisten die dagelijks bezig zijn met het verzamelen, verwerken en analyseren van wereldwijde financiële data. Deze data gebruiken zij voor de inschatting van de risico’s van hun klanten.

Know Your Customer (KYC)

Het fenomeen KYC speelt niet alleen bij banken en verzekeraars, waar het een verplichting is. Weten met wie u zakendoet, is een essentieel onderdeel van uw klantacceptatie. Een check bij de Kamer van Koophandel is vaak niet voldoende. Vragen waar u vooraf een antwoord op wilt hebben zijn: hoe ziet de concernstructuur eruit, wie is de uiteindelijke belanghebbende (UBO), wie zijn de gevolmachtigde bestuurders en hoe schat u de kredietwaardigheid in van uw relatie?

De boekhoudstandaard IFRS

Voor de bepaling van verwachte kredietverliezen (Expected Credit Losses, ECL) op handelsvorderingen, moeten bedrijven nu aan bepaalde eisen voldoen. Zo moeten zij nu beschikken over een nauwkeurigere en meer op de toekomstgerichte boekhoudmethode. Dit is vastgelegd in de IFRS, International Financial Reporting Standards, een standaard dat omschrijft hoe u uw boekhouding dient vast te leggen (jaarverslagen).

Doe uw voordeel met de informatie van verzekeraar

Met de bewerkte kredietinformatie van een verzekeraar kunt u het verliesrisico op uw handelsvorderingen in kaart brengen, meten en voorspellen. Ook kunt u een raming maken van de verwachte verliezen en de te nemen voorziening.

De methodologie die aan deze dienst ten grondslag ligt, wordt op transparante wijze beschreven. Dit houdt in dat het proces van goedkeuring tussen uw boekhouding en uw accountant gemakkelijker verloopt.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van kredietinformatie en hoe u uw huidige voorzieningen voor kredietrisico’s kunt verbeteren? Neem dan contact met ons op via info@xolv.nl of 073 – 820 02 95. Onze specialisten staan u graag te woord.

Meer weten? Neem contact op.