Onderwerp: kredietverzekering

Zeven eindejaarstips voor uw kredietverzekering

Wat moet u in 2021 nog doen of juist niet doen om maximaal (financieel) voordeel te halen uit uw kredietverzekeringspolis of financiering? Zeven eindejaartips die zeker de moeite waard zijn.

Gepubliceerd op 19/12/2021

Kredietverzekering belangrijk instrument om handel te faciliteren

Nederland is van oudsher een land van handelaren. Tegenwoordig houdt een groot deel van de mkb-bedrijven zich bezig met handel. Dit houdt in dat zij in veel gevallen niet zelf produceren, of dat ze in ieder geval een aanzienlijk deel van hun product ergens anders laten produceren. Deze bedrijven kopen producten in nadat ze de orders hebben ontvangen, maar soms ook al daarvoor, waardoor ze bewust enig voorraadrisico lopen. Kredietverzekeringen kunnen een belangrijke rol spelen om te voorkomen dat de handel stil komt te liggen. In dit artikel leggen wij uit hoe een kredietverzekering de handel bespoedigt en ervoor zorgt dat de financiering makkelijker gaat.

Gepubliceerd op 19/11/2021

In 4 stappen uw kredietlimiet verhogen

Steeds vaker en intensiever bemiddelen wij voor het krijgen van een hogere dekking voor onze relaties. Doordat de economie aan het herstellen is en de prijzen aan het stijgen zijn, zien we dat hier steeds meer behoefte aan is. In deze blog leest u welke stappen nodig zijn om een verhoging en een zogenoemde Top-Up limiet, een aanvullende kredietlimiet, aan te vragen.

Gepubliceerd op 17/11/2021

Hoe onze klant meer zicht kreeg op kredietwaardigheid en financiële risico’s wist af te dekken

Een bekende A-merk multinational in de retail & fashion branche, met een omzet van meer dan een 1,5 miljard euro, heeft onlangs de hulp van Xolv ingeroepen. Zij vroegen ons om hen te adviseren en te ondersteunen bij een aantal urgente uitdagingen. Tijdens de Covid-19 pandemie is ook bij dit concern, net als bij veel branchegenoten, de druk op de afdeling Accounts Receivables enorm toegenomen. Dit komt door de vele verzoeken van debiteuren om uitstel van betaling, (te) late betalingen, incasso’s en schade vanwege faillissementen van hun debiteuren. Xolv heeft de kredietwaardigheid van de afnemers van deze onderneming onder de loep genomen en gekeken welke opties zij hebben om de financiële risico’s af te dekken met een kredietverzekering. In dit klantverhaal leest u hoe wij deze uitdaging hebben aangepakt.

Gepubliceerd op 15/11/2021

Tips voor het minimaliseren van de risico’s bij vooruitbetalingen

De afgelopen periode heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de betalingsmogelijkheden bij leveranciers. Door schaarste en concurrentie vragen leveranciers steeds vaker om vooruitbetaling van grondstoffen en producten. Vaak vragen ze ook nog eens om hogere percentages van het totaalbedrag vooruit te betalen dan voorheen. Soms willen ze zelfs het volledige bedrag vooraf ontvangen. In dit artikel licht Menanynke Hulshof-Schippers toe welke risico’s dit voor u met zich meebrengt en geeft zij u tips om deze risico’s te minimaliseren.

Gepubliceerd op 18/10/2021

De 5 onterechte aannames over het afsluiten van een kredietverzekering

In onze dagelijkse gesprekken met onverzekerde bedrijven merken wij vaak een weerstand tegen het afsluiten van een kredietverzekering. In deze blog bespreken wij deze belangrijkste bezwaren en zetten we hier een aantal argumenten tegenover.

Gepubliceerd op 21/09/2021

Ons advies: kredietverzekering los van factoringcontract

Voor het financieren van uw onderneming gaven wij al eerder aan dat het vaak beter is om niet alle financieringen bij één aanbieder onder te brengen. Zolang de zaken goed gaan is er meestal niets aan de hand, maar als het wat minder gaat bent u geheel afhankelijk van die ene financier. Dit kan de continuïteit van uw onderneming in gevaar brengen. De meeste factormaatschappijen bieden vaak ook een kredietverzekering in hun contracten aan. In dit artikel lichten wij toe waarom het beter is uw kredietverzekering los van het factoringcontract bij uw kredietverzekeraar onder te brengen.

Gepubliceerd op 23/06/2021

Bescherming tegen financiële schade door fraude

Of de fraude nu binnen of buiten uw bedrijf wordt gepleegd: financiële verliezen hebben meestal een grote impact op uw bedrijf. Waarschijnlijk moet u kosten maken om verdere schade te beperken, zoals bijvoorbeeld de kosten voor gerechtelijke procedures. Met een fraudeverzekering beschermt u zich tegen financiële verliezen en kosten. In dit artikel leest u de voordelen van een fraudeverzekering bij Euler Hermes en geven wij antwoord op veelgestelde vragen over het afsluiten van een fraudeverzekering.

Gepubliceerd op 18/05/2021

Tips om fraude te herkennen en te voorkomen

Fraudeurs zijn actief in vrijwel alle sectoren en worden steeds creatiever. Ze nemen goederen of diensten af zonder te betalen, sturen valse e-mails om persoonlijke informatie zoals bankgegevens te achterhalen of ze sturen spookfacturen. Dit soort fraude vormt een serieus bedrijfsrisico. Hoe kunt u zich hiertegen wapenen? Wij geven u tips om uw bedrijf te beschermen zodat u geen slachtoffer wordt van oplichting.

Gepubliceerd op 17/05/2021

Praktijkcase: hoe Xolv alsnog een kredietverzekeraar overtuigde van verlenging kredietlimiet

Eén van onze klanten vroeg ons onlangs om mee te kijken bij de verlenging van het kredietlimiet op een van hun grootste afnemers. In deze blog leggen we u uit hoe we een kredietverzekeraar uiteindelijk wisten te overtuigen om tot verlenging over te gaan.

Gepubliceerd op 25/03/2021