6 manieren om meer te halen uit uw kredietverzekeringspolis

Gepubliceerd op 26/09/2019

Krijgt u als leverancier onvoldoende limiet op een van uw afnemers? Geen stress! Er zijn verschillende mogelijkheden om tóch uw risico’s zo optimaal mogelijk af te dekken, zodat u zorgeloos zaken kunt doen. Hieronder zetten we zes manieren op een rij.

Voordat u verder leest, is het goed om te weten dat er geen wiskundige formule bestaat om te oordelen over de kredietwaardigheid van uw afnemer. Er zijn veel factoren die het eindoordeel van een verzekeraar bepalen, maar uw kennis van en ervaringen met uw klant zijn vaak van doorslaggevend belang om een hogere limiet te krijgen. Prettige gedachte, toch?

Hieronder zetten we zes mogelijkheden op een rij om een hogere limiet te krijgen.

1. Bemiddeling door Xolv

Een van onze belangrijkste werkzaamheden als tussenpersoon is het discussiëren met verzekeraars over afgegeven limieten. Ontbreekt de juiste informatie, is deze gedateerd of zijn de cijfers slecht? Xolv gaat proactief op zoek naar de meest recente en kloppende informatie. Wij hebben toegang tot meerdere databases en nemen indien gewenst contact op met de debiteur. Daarnaast hebben we een senior kredietanalist in dienst in de persoon van Coen Blazer, die al lange tijd werkzaam is in de kredietverzekeringsbranche en met zijn kennis en vaardigheden een mooie aanvulling is voor ons team.

2. Tijdelijke limietverhoging

Afhankelijk van de situatie kunnen wij de kredietverzekeraar overtuigen een tijdelijke limiet af te geven. Dit kan onder andere voorkomen bij een seizoenpatroon, een eenmalige order of totdat de nieuwe cijfers van de debiteur beschikbaar zijn.

3. Top-up dekking primaire verzekeraar

De top-up limiet is een aanvullende kredietlimiet die tot maximaal het dubbele van de verlaagde of lager vastgestelde kredietlimiet kan worden afgegeven. Een top-up limiet vragen we niet direct aan. Eerst voeren we een zorgvuldige analyse uit om te kijken of de oorspronkelijk aangevraagde kredietlimiet niet alsnog hoger kan worden vastgesteld. Is dit niet mogelijk, dan kijken we of u een top-up limiet kunt aanvragen. Het is bij bepaalde kredietverzekeraars zelfs mogelijk om, op debiteuren waarop een nul-limiet vastgesteld is, alsnog een limiet vast te stellen.

4. Top-up dekking tweede verzekeraar

Soms keurt de verzekeraar de kredietlimietaanvraag maar deels goed, waar veel bedrijven de volledige kredietlimiet gedekt willen hebben. Voor deze bedrijven is de top-up polis geïntroduceerd. Wanneer de primaire verzekeraar onvoldoende limiet geeft op een debiteur, kan een derde partij een bijkomende – tijdelijke of permanente – dekking verschaffen. Hiervoor dient de primaire verzekeraar wel toestemming te geven. In het algemeen zal de top-up verzekeraar alle debiteuren met een te lage dekking beoordelen; incidenteel kan een single risk als top-up verzekerd worden. Meestal neemt deze derde partij de termijnen van de primaire kredietverzekering over. Ons uitgangspunt is een verdubbeling van de bestaande limiet.

5. Co-insurance

Co-insurance komt alleen voor bij hoge kredietlimieten (denk aan bedragen vanaf 10 miljoen euro). Het risico wordt dan voor één verzekeraar simpelweg te groot. In geval van co-Insurance moet de kredietwaardigheid van de debiteur goed zijn. In beginsel zijn verzekeraars in Nederland hier terughoudend in.

6. Single risk dekking

Normaliter wil een kredietverzekeraar een omzetpolis afsluiten waarvan alle debiteuren worden verzekerd. Dit zorgt voor een goede spreiding en voorkomt anti-selectie omdat het risico te hoog is. Maar wat als de ene verzekeraar de debiteur niet kredietwaardig vindt, maar de andere verzekeraar wel? In dat geval zou u een single risk polis kunnen afsluiten bij deze tweede verzekeraar. Indien u een selectie van een aantal debiteuren kunt aanbieden, is het vaak iets gemakkelijker om een polis bij een tweede verzekeraar onder te brengen. We noemen dit een ‘named buyers’ polis. Hierbij zal de kredietwaardigheid van de afnemers vooraf getoetst worden en de dekking worden afgegeven, mits in de ogen van de kredietverzekeraar de kredietwaardigheid van de afnemer goed is.

U ziet het: er zijn genoeg mogelijkheden om uw dekking te optimaliseren. Nieuwsgierig geworden? Lees hier meer over de voordelen van kredietverzekeren via Xolv.

Meer weten? Neem contact op.