Aandachtspunten bij de overname van een bedrijf

Gepubliceerd op 06/02/2023

Het overnemen van een bedrijf is niet iets dat je vaak doet, of je moet een professioneel investeerder zijn. Een bedrijfsovername is een delicaat proces. Dat geldt zowel voor de verkoper als voor de koper. De verkoper verheugt zich weliswaar op een aantrekkelijke koopsom, die vaak zijn pensioen zeker stelt, maar aan de andere kant neemt hij ook afscheid van zijn levenswerk. Hij vraagt zich dan ook af of het bedrijf, dat hij met bloed, zweet en tranen heeft opgebouwd, wel in goede handen is bij de beoogde koper. En beschikt de koper wel over de benodigde middelen of financiering? Voor de koper is het proces niet minder spannend. Vaak is het de eerste keer dat hij een bedrijf overneemt. Betaalt hij niet te veel? Kloppen de cijfers die hij van de verkopende partij ontvangen heeft? Lukt het hem om het succes voort te zetten en is hij in staat de financiering van de koopsom rond te krijgen en deze vervolgens ook in de afgesproken termijnen terug te betalen? Kortom, een spannend proces voor beide partijen.

Verschillende vormen

Je hebt verschillende vormen van overnames. Zo heb je de MBO (Management Buy-Out), waarbij de koper al betrokken is bij de onderneming als manager of directeur. Hier is de onzekerheid voor beide partijen wat kleiner, omdat men elkaar al door-en-door kent en de koper zal normaal gesproken ook geen verrassingen tegenkomen. In het verlengde ligt de MBI (Management Buy-In), waarbij de koper niet al als manager/directeur betrokken is, maar die rol wel wil gaan vervullen. Vaak heeft de koper al ervaring in de branche. Dan heb je de bedrijfsopvolging, waar een familielid van de eigenaar/oprichter het bedrijf overneemt en voortzet. Tenslotte is daar nog de overname door een investeerder of investeringsmaatschappij. Deze is vaak ervaren in het doen van overnames in een bepaalde sector, maar vervult niet zelf de rol van de DGA. Men trekt vaak een externe bestuurder aan of benoemd een van de managers in het bedrijf tot directeur. 

Financiering

In alle gevallen is er sprake van een financieringsbehoefte. De verkopende partij zal immers het opgebouwde eigen vermogen uit de onderneming willen halen, bij een goed winstgevend bedrijf vaak nog aangevuld met goodwill. Dit laatste is feitelijk de toekomstige meerwaarde van de onderneming voor de koper. Hoe de goodwill berekend wordt is stof voor een ander artikel.

De financiering kan op een aantal manieren tot stand komen, vaak in combinatie met elkaar:

  • Bancair: financiering van de koopsom en het benodigde werkkapitaal door de bestaande huisbank of een nieuwe huisbank
  • Alternatief: financiering door een niet-bancaire instelling, bij voorkeur met een combinatie van rekening-courant krediet en één of meerdere leningen. 
  • Asset Based Financing: financiering van het werkkapitaal, gebaseerd op de hoogte van de debiteurenvorderingen en liefst ook de voorraden. Deze financiering groeit mee met de ontwikkeling van het bedrijf.
  • Eigen vermogen of lening van de verkoper: om een gezonde positie te creëren zal de koper ook zelf een stuk van de financiering voor zijn rekening moeten nemen. “Skin in the Game”, noemde Warren Buffet dit. Wanneer de koper niet over voldoende middelen beschikt, kan de verkoper hem tegemoetkomen door een deel van de koopsom achter te stellen. Hij krijgt deze dan later of in termijnen terugbetaald.

Begeleiding van het koop- en verkoopproces

Zowel voor de koper als de verkoper is het zaak zich bij te laten staan door professionele adviseurs. Enerzijds omdat het proceservaring en deskundigheid vereist, maar anderzijds ook omdat zij zelf vaak te emotioneel betrokken zijn.

De partners van Xolv Finance hebben veel ervaring met overnameprocessen en de financiering daarvan. Zij hebben zelf overnames voor eigen rekening gedaan en weten daardoor als geen ander wat er speelt. Heb je plannen voor een bedrijfsovername of zit je er middenin en zoek je financiering? Bel ons en we praten bij onder het genot van een kop goede koffie (of thee).

Meer weten? Neem contact op.