Aanvullende dekking voor afnemers met een 0-limiet of een gedeeltelijke limiet

Gepubliceerd op 01/09/2023

Naast de Top-Up dekking van de traditionele kredietverzekeraars zijn er de afgelopen jaren nieuwe toetreders op de markt gekomen met nieuwe producten. Zowel bestaande als nieuwe verzekeraars zoeken naar mogelijkheden om hun relaties nog beter van dienst te zijn. Die ontwikkeling op de kredietverzekeringsmarkt leidt tot steeds meer innovatieve producten op maat. Welke oplossingen zijn dit? En wat voor kansen bieden ze aan jouw organisatie? We zoomen in op de mogelijkheden voor Top-Up dekking.

Als een kredietlimiet op een debiteur door je kredietverzekeraar op nul is vastgesteld, is verlaagd of lager is vastgesteld, kan de kredietlimiet onder bepaalde voorwaarden worden aangevuld met een (externe) Top-Up dekking. Dit betekent dat hierdoor je volledige vordering onder de dekking valt. Het grote voordeel hierbij is dat je in veel gevallen van jouw bank of factormaatschappij een ruimere financiering krijgt. De Top-Up limiet is een aanvullende kredietlimiet boven op de basisdekking van de primaire verzekeraar. Deze kan door een externe (secundaire) verzekeraar onder bepaalde voorwaarden tot maximaal het dubbele van de verlaagde of lager vastgestelde kredietlimiet worden afgegeven. Bovendien zijn er tegenwoordig Top-Up verzekeraars die dekking geven op 0-limieten en meer dan de limiet kunnen verdubbelen.  

Een aantal voorbeelden:

  • Op een limietaanvraag van € 1.000.000 geeft je kredietverzekeraar een dekking van € 400.000 af. De Top-Up verzekeraar verdubbelt deze gedeeltelijke dekking met € 400.000 waardoor de totale dekking op € 800.000 komt.
  • Op een limietaanvraag van € 500.000 geeft de verzekeraar een dekking van € 300.000 af. De Top-Up verzekeraar verdubbelt deze gedeeltelijke dekking, maar het totaal kan niet hoger zijn dan het aangevraagde bedrag en zal dus € 200.000 bedragen waardoor de totale dekking € 500.000 wordt. 
  • Op een limietaanvraag van € 750.000 geeft je kredietverzekeraar een 0-limiet (geen dekking mogelijk). De traditionele Top-Up verzekeraars “verdubbelen” deze 0-limiet en geven dus geen dekking (want 2 x 0 = nog altijd 0). Recent zijn er dus Top-Up verzekeraars op de markt gekomen die onder voorwaarden toch dekking kunnen geven op een 0-limiet van jouw verzekeraar en ook bereid zijn om een hogere dekking te verstrekken dan maximaal een verdubbeling.

Interessant! Maar is het nodig?

Allereerst zal Xolv een zorgvuldige analyse uitvoeren of de oorspronkelijk aangevraagde kredietlimiet alsnog hoger kan worden vastgesteld. Waarbij eventueel met een tijdelijke limiet kan worden gewerkt. Indien de verhoging niet mogelijk is, kun je ervoor kiezen de limiet bij de bestaande kredietverzekeraar te verhogen middels een Top-Up limiet. Of je kunt een Top-Up limiet bij een externe verzekeraar aanvragen (waarbij de primaire verzekeraar haar goedkeuring moet geven). Meestal neemt deze externe Top-Up verzekeraar de termijnen van de primaire kredietverzekering over. 

Wat kost dat?

Uiteraard betaal je aan de secundaire verzekeraar een premie, zij accepteren namelijk dekking die jouw eigen verzekeraar niet wenst te doen. Omdat je zodoende toch meer dekking genereert kun je, nogmaals, in veel gevallen een ruimere dekking bij je bank krijgen of een ruimere bevoorschotting van je factormaatschappij ontvangen. De extra kosten die je hiermee maakt, kun je wellicht met jouw debiteur verrekenen (deze profiteert hier tenslotte ook van, omdat je nu wel -dan wel meer- verzekerd zaken wenst te doen). 

Meer weten over meer dekking op debiteuren en Top-Up mogelijkheden voor jouw onderneming? De specialisten van Xolv kunnen snel een indicatie geven! 

Meer weten? Neem contact op.