Aflossen Coronaschuld moeilijk? Vijf Tips.

Gepubliceerd op 06/06/2023

Bedrijven die tijdens de Coronaperiode hun belastingverplichtingen hebben uitgesteld, moeten sinds oktober 2022 in maandelijkse termijnen terugbetalen. Dat geldt ook voor te veel ontvangen NOW-subsidies. De standaardtermijn hiervoor is 60 maanden. Er zijn veel bedrijven die moeite hebben om aan deze verplichting te voldoen. Wellicht dat het onder normale omstandigheden wel gelukt zou zijn, maar in de huidige onzekere conjunctuur met hoge inflatie lukt het niet. Wat kun je hier als ondernemer nog aan doen? Wij geven vijf tips:

1.   Onderzoek de mogelijkheid om extra financiering aan te trekken. Wanneer de huisbank niet wil of kan, zijn er legio andere mogelijkheden. Denk aan factoring van de debiteuren, het aantrekken van een lening bij een van de vele Fintech-platforms of crowdfunding. Het (tijdelijk) verhogen van de financiering geeft ruimte om door te ondernemen en gelijktijdig de uitgestelde belastingen te betalen.

2.   Kijk eens goed naar de activakant van de balans van je onderneming. Wellicht is het mogelijk om het bedrijfspand te verkopen en terug te huren waarmee een groot bedrag aan liquiditeit vrij kan komen. Door slim in te kopen, kan het voorraadniveau verlaagd worden en door een strak, geautomatiseerd debiteurenbeheer kan de gemiddelde betaaltermijn worden teruggebracht. Dat zorgt eveneens voor liquiditeit.

3.   Wanneer het echt niet lukt om de maandelijkse termijnen te betalen, dan is het mogelijk om eenmalig 6 maanden uitstel aan te vragen. Nadeel is dat de termijnen na die 6 maanden hoger worden, omdat de totale schuld toch gewoon uiterlijk op 1 oktober 2027 moet zijn afgelost.

4.   Onder voorwaarden is het mogelijk de Belastingdienst toestemming te vragen om de schuld in 7 jaar (84 maanden) te mogen aflossen. Hiervoor gelden wel strenge voorwaarden. Zo mogen er geen belastingschulden van voor 12 maart 2020 openstaan en moeten de normale verplichtingen vanaf 1 april 2022 steeds tijdig voldaan zijn. Bij schulden hoger dan € 50.000 moet een derde-deskundige verklaren dat de onderneming levensvatbaar is. 

5.   Wanneer dit alles niet werkt dan is er nog een laatste, rigoureuze, mogelijkheid en dat is de WHOA-regeling (Wet Homologatie Onderhands Akkoord). Sinds 1 januari 2021 is het mogelijk om bij ernstige betalingsproblemen een overeenkomst te sluiten met alle schuldeisers om de schulden van de onderneming te verlagen. Het bedrijf moet in beginsel levensvatbaar zijn. De schuldeisers zullen dan een deel van hun vordering moeten kwijtschelden, zodat de onderneming weer een gezonde financiële positie krijgt. Onder voorwaarden kunnen ook schuldeisers die niet mee willen werken, door de Rechtbank gedwongen worden om toch akkoord te gaan met het onderhands akkoord. Het spreekt voor zich dat bij dit proces een externe deskundige geraadpleegd moet worden. 

Meer weten? Neem contact op.