Basel IV

Gepubliceerd op 07/04/2017

Impact Basel IV-regels op uw relatie met de bank. Uw bank krijgt in de toekomst een andere rol in de kredietverstrekking. Dat heeft te maken met de naderende Basel IV-regels, waarvan de impact groot zal zijn.

Banken moeten op grond van Basel IV voor iedere particuliere hypotheekeuro niet € 0.10 maar € 0.25 of meer kapitaal aanhouden. Dit verandert de rol van de bank als kredietverstrekker en dus ook haar relatie met u als kredietnemer.

Basel IV-regels

Na Basel I, II en III moet nu ook Basel IV van kracht worden. Kortgezegd gaan de Basel IV-regels over de manier waarop systeembanken hun kredietrisico’s en activa op hun balans waarderen. De mate van aangegane risico’s is vervolgens bepalend voor het minimale vermogen dat een bank moet aanhouden. Hierbij geldt hoe meer vermogen, des te veiliger de bank.

Heet hangijzer

De banken mogen het risico op hun hypotheekportefeuille nu nog met eigen modellen berekenen, waardoor de hogere kapitaaleisen afgezwakt worden. Voor de Nederlandse banken geldt dat voor iedere euro die aan hypotheekgeld uitstaat, ongeveer € 0,10 kapitaal aangehouden moet worden. Als het aan Basel IV ligt, gaan banken echter standaardmodellen toepassen. Dit impliceert dat de buffer voor iedere particuliere hypotheekeuro niet € 0,10 maar boven de € 0,25 komt te liggen. De impact hiervan op de huidige gewogen kernkapitaalratio’s van de banken is substantieel.

Maatregelen

Banken zijn sterk aan het lobbyen voor uitstel van de invoering van standaardmodellen ten aanzien van kapitaaldrempels. Ook hebben ze al een aantal maatregelen getroffen. Zo moet de rentabiliteit vergroot worden en is er flink bespaard op mensen, kantoren en systemen. Om de kapitaalratio’s positief te beïnvloeden, dienen de bankbalansen verder geherstructureerd te worden.
We moeten dus langzaam wennen aan een andere rol van banken in de kredietverstrekking. Ter vergelijking: in de VS wordt slechts 25 % van de economie door de banken gefinancierd. In Europa is dit percentage circa 75%. De rol van niet-bancaire en alternatieve kredietverstrekking, denk aan fintech en crowdfunding, gaat naar verwachting groeien.

Onverwachte afbouw bedrijfskrediet

Vooralsnog lijkt het erop dat de invoering van standaard rekenmodellen uitgesteld is. Zeker weten doen wij dit naar verwachting pas aan het einde van dit jaar.

Mocht u geconfronteerd worden met onverwachte afbouw van uw bedrijfskrediet, of wilt u gewoonweg toekomstbestendig gefinancierd zijn en onaangename verrassingen voorkomen? De specialisten van Xolv adviseren u graag.

Meer weten? Neem contact op.