Benut uw bedrijfskansen optimaal met een goede balans

Gepubliceerd op 16/12/2020

Het belang van een goede balans is een algemeen bekend fenomeen. Zeker richting het einde van het jaar is het goed daar eens naar te kijken. Bij het afsluiten van je boekjaar is het immers lonend je balanstotaal te verlagen. Hoe je dit kunt doen leggen we hier in het kort voor je uit.

Een goede balans

Voor bedrijven van enige omvang is het belangrijk om een goede financiële positie te hebben. Dit is niet alleen een interne aangelegenheid, maar heeft ook een externe werking. Niet alleen de eigen financiers, maar ook leveranciers en kredietverzekeraars beoordelen de balans van het bedrijf. Goede balansverhoudingen zijn daarbij erg belangrijk. Meestal wordt dit uitgedrukt in de solvabiliteit, ofwel de verhouding tussen eigen vermogen en het balanstotaal.

Verlagen balanstotaal

Het eigen vermogen is het gevolg van inbreng van aandeelhouders en verliezen en winsten. Daar is verder niet veel aan te doen. Er is wel een andere mogelijkheid om de solvabiliteit te verbeteren en dat is door het balanstotaal te verlagen. Dit kan door het huren van bedrijfsmiddelen in plaats van ze te kopen, het verlagen van de voorraden en het voeren van goed creditmanagement waardoor de debiteuren zo laag mogelijk blijven.

Debiteuren off-balance

Een andere mogelijkheid, waar veel ondernemers niet direct aan denken is het off-balance halen van de debiteuren. Dit kan door ze te verkopen. De meest aangewezen manier om dit te doen, is door de debiteurenportefeuille te verkopen aan een factormaatschappij. Dit kan de volledige portefeuille zijn, maar het kan ook gaan om een deel ervan of slechts één (grote) vordering. De factormaatschappij neemt de vordering over inclusief het risico op non-betaling. Belangrijk is daarom dat het gaat om solvabele debiteuren, bij voorkeur kredietverzekerd.

Verbeterde liquiditeit

De factormaatschappij koopt de vordering, keert direct 90% van de koopsom uit en is daarna zelf verantwoordelijk voor het innen van de vorderingen. Voordeel voor de verkopende ondernemer is dat hij direct liquiditeit beschikbaar heeft waarmee hij zijn crediteuren sneller kan betalen of zijn bankkrediet kan verlagen. Gelijktijdig wordt de balans korter, waardoor de financiële positie verbetert en hij een betere rating krijgt bij zijn bank en de verzekeraars van zijn leveranciers.

Meer weten? Neem dan snel contact met ons op om dit nog voor het einde van het jaar te realiseren.

Meer weten? Neem contact op.