Beoordeel de kredietwaardigheid van uw afnemers met een risicoanalyse tool

Gepubliceerd op 23/03/2022

Een van de belangrijkste waarden van uw onderneming is de kwaliteit van uw klantenportefeuille. De ervaring leert dat goed inzicht in uw huidige handels- en kredietrisico’s van grote toegevoegde waarde is voor het beschermen van uw toekomstige cashflow. In dit artikel geven wij inzicht in drie risicoanalyse tools van Xolv. Tools die wij inzetten om de kredietwaardigheid van bedrijven te beoordelen.

Hoe bepaalt u de kwaliteit van uw klantenportefeuille? En wat kunt u met zekerheid zeggen over de kredietwaardigheid van uw belangrijkste en grootste klanten? Het simpelweg beoordelen van het openstaande saldo zegt niet veel over de financiële daadkracht van uw afnemer.

Inzicht in kwaliteit klantenportefeuille

Inzicht in de kwaliteit van uw klantenportefeuille is van cruciaal belang voor uw dagelijkse debiteurenbeheer, de onderhandelingen met bestaande- en nieuwe afnemers en het maken van strategische keuzes met betrekking tot uw (toekomstige) werkkapitaal. Wanneer u zich er bijvoorbeeld van bewust bent dat de kans groot is dat een belangrijke klant binnen afzienbare tijd niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, kunt u tijdig actie ondernemen. Zo wordt u niet verrast door onverwachtse afboekingen en omzetderving. Waardevolle en prijsbepalende informatie dus.

Daarnaast is het voor u in de rol van (potentiële) investeerder of portfolio manager van groot belang om goed inzicht te hebben in de kwaliteit van de debiteuren van bedrijven waarin u van plan bent te investeren, of die u wilt verkopen. Dit kan medebepalend zijn voor de koop- of verkoopprijs van een deelneming of onderneming.

Xolv heeft, in samenwerking met ’s werelds meest vooraanstaande kredietverzekeraars, een aantal risicoanalyse tools ontwikkeld voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van bedrijven wereldwijd.

Xolv Risk Analysis tool

Bent u al klant van ons en maakt u gebruik van een kredietverzekering, dan geeft de Xolv Risk Analysis tool inzicht in de actuele debiteurenrisico’s en effectiviteit van de verzekering. Wij meten de ontwikkelingen in bijvoorbeeld de limiet acceptatiegraad, (ruimte in) de maximale totale dekking, de hoogste limieten in verhouding tot de maximale schadeloosstelling en de snelheid waarmee de verzekeraar nieuwe dekkingsaanvragen afhandelt.

Maakt u daarnaast ook gebruik van de PolisManager van onze partner CreditDevice, dan kunnen wij, voor een nog beter inzicht in de analyse, ook trends in openstaande vorderingen en zelfbeoordelingen meenemen.

Afbeelding 1: dashboard Xolv Risk Analysis tool

Xolv X-Rays tool

Heeft u nog geen kredietverzekering, maar bent u toch benieuwd naar de opinie van verzekeraars over uw klantenportefeuille? Of bent u als investeerder of financier op zoek naar de juiste informatie ter aanvulling op uw due diligence onderzoek van een potentiële investering of deelneming? Dan geeft de Xolv X-Ray tool een uitgebreide inkijk in de kredietwaardigheid van de complete klantenportefeuille. Door de risicobeoordelingen van meerdere verzekeraars naast elkaar te zetten, krijgt u een beter gewogen indruk van kredietrisico’s die wellicht onzichtbaar zouden zijn bij een veel smallere benadering. Ook in deze analyse kunt u zaken als omzet en openstaande vorderingen meenemen om de resultaten verder uit te breiden.

Afbeelding 2: Voorbeeld grafieken die onderdeel kunnen zijn van een risicoscan

Xolv X-Files tool

Maakt u zelf gebruik van leverancierskrediet, of bent u als investeerder of financier benieuwd hoe kredietwaardig een potentiële investering of deelneming te boek staat? Dan kunnen wij met onze Xolv X-Files tool inzichtelijk maken hoe de kredietverzekeraars uw (toekomstige) bedrijf waarderen. Door onze rechtstreekse contacten met de risico- en acceptatieafdelingen van de verzekeraars kunnen wij een indicatief overzicht geven van de kredietwaardigheid en het acceptatiebeleid. Daarnaast begeleiden wij u in eventuele gevolgacties om tekortkomingen te verhelpen. Wellicht is de informatievoorziening niet optimaal waardoor het oordeel van een bepaalde verzekeraar (ten onrechte) in negatieve zin afwijkt. Of zijn er alternatieve oplossingen te vinden waardoor dekking of vermindering van het kredietrisico voor leveranciers wel mogelijk is. Deze inzichten hebben een positief effect op uw eigen onderhandelingspositie.

Afbeelding 3: dashboard Xolv X-Files tool

Conclusie

Wilt u inzicht in de kwaliteit van uw klantenportefeuille dan kunt u met de risicoanalyse tools van Xolv de kredietwaardigheid van uw afnemers checken. Hiermee krijgt u een inkijk in de handels- en kredietrisico’s en kunt u uw toekomstige cashflow beschermen. De perfecte manier om te allen tijde de kredietwaardigheid van bedrijven, of uw toekomstige bedrijf, te beoordelen.

Meer weten? Neem contact op.