Bij faillissement van uw Duitse klant kan curator tot 4 jaar terug uw omzet terugvorderen!

Gepubliceerd op 26/03/2018

Bij faillissement van uw Duitse klant kan curator tot 4 jaar terug uw omzet terugvorderen! Heeft u afnemers in Duitsland, wees dan extra alert op hun betalingsgedrag. Mochten zij failliet gaan dan loopt u het risico dat de Duitse curator de aan u als leverancier betaalde bedragen terugvordert. Dit kan tot vier jaar terug!

Aangescherpte regels maken dit mogelijk. Het kan u een flinke schadepost opleveren, die niet of beperkt onder de dekking van uw kredietverzekering valt. Hoe zit het precies en wat zijn mogelijke oplossingen?

Aangescherpte juridische regels

De juridische regels in Duitsland zijn aangescherpt. Ze maken het mogelijk voor een curator om een betaling terug te vorderen wanneer de schuldeiser (leverancier) op de hoogte was van de bedoeling van de afnemer om andere schuldeisers te benadelen. Dit vermoeden bestaat al wanneer de schuldeiser op de hoogte was van de dreigende insolvabiliteit van de afnemer. Kennis hierover valt volgens de hoogste Duitse rechter af te leiden uit trage betalingen door de afnemer, het overeenkomen van betalingstermijnen of tenuitvoerlegging van een vonnis.

Tegenbewijs is lastig

Alleen wanneer de leverancier tegenbewijs kan leveren dat voornoemde maatregelen juist bedoeld waren om de solvabiliteit van de afnemer te verbeteren, kan de terugvordering van de ontvangen betalingen voorkomen worden. De ervaring leert dat dit in de meeste gevallen lastig te bewijzen is. Inmiddels zijn er bij ons meerdere terugvorderingsacties bekend, waarbij alle ontvangen betalingen terugbetaald moesten worden. Een grote financiële strop, want jaren omzet is veel meer dan een openstaand saldo.

Dekking via kredietverzekering?

Had de leverancier op het moment van levering een geldige kredietlimiet, dan kan de terugvorderingsactie onder de dekking van de polis vallen. Maar dat is zeker niet altijd zo! Bovendien is de hoogte van de schadevergoeding afhankelijk van de op het moment van ontstaan van schade geldende kredietlimiet. Doorgaans is die stukken lager dan de omzet over een langere periode.

Mogelijke oplossing

Er zijn gespecialiseerde verzekeraars of kredietverzekeraars die voor dit soort situaties extra dekking afgeven. Deze dekking wordt dan afgestemd op de omzet met de Duitse afnemer in plaats van de (op het moment van ontstaan van schade) geldende kredietlimiet. En om te voorkomen dat de kredietverzekeraar een schadevergoeding slechts gedeeltelijk uitkeert, zijn de kosten voor verweer ook gedekt. Immers, hoe groter de kans op een succesvol verweer, hoe kleiner de kans op een verplichting tot uitkering.

Hoe te voorkomen?

Het is verstandig – in het geval van Duitse afnemers – het debiteurenbeheer aan te scherpen. Zeker wanneer facturen niet op tijd of niet volledig worden betaald, zouden alle alarmbellen af moeten gaan. Accepteer niet zomaar een betalingsregeling en voer overleg met de klant en ons hoe dit op te lossen.

Wilt u meer informatie over hoe u zich kunt dekken tegen terugvorderingsacties van de curator van uw failliete Duitse afnemer, neem dan vooral contact met ons op. Wij helpen u graag.

Meer weten? Neem contact op.