BMKB-Groen voor bedrijven tot 250 medewerkers

Gepubliceerd op 12/12/2023

Voor veel ondernemers is het op dit moment alle hens aan dek. Na een turbulente coronaperiode moet de opgebouwde belastingschuld worden afgelost, noodzakelijke vacatures kunnen maar lastig worden ingevuld omdat er een tekort aan goede kandidaten is en dan zakt de vraag ook nog in als gevolg van de grote onzekerheden in ons deel van de wereld. En als je daar je dag al niet mee gevuld krijgt, verwacht de overheid ook nog dat je je bedrijf gaat verduurzamen. Waar haal je de tijd en met name het geld vandaan?

Voor dat eerste, je tijd, hebben we geen oplossing. Voor dat laatste, het geld, wel. De overheid heeft speciaal voor verduurzamingsinvesteringen de al bestaande borgstellingsregeling (BMKB) uitgebreid. Het komt er kortweg op neer dat de overheid voor een deel garant staat voor de door de bank te verstrekken financiering. Dit maakt het voor de bank aantrekkelijker en minder risicovol om dergelijke investeringen te financieren. De BMKB-Groen regeling is ruimer dan de al langer bestaande borgstellingsregeling. Onder groene investeringen worden verstaan:

  • Bedrijfsmiddelen zoals opgenomen in de EIA-energielijst. Denk hierbij aan HR-luchtverwarmers, het energiezuiniger maken van een bestaand bedrijfsgebouw, isolatieglas, maar ook lichtgewicht velgen onder vrachtauto’s waarmee het verbruik afneemt.
  • Overige middelen verbonden aan die energie-investeringen (maximaal 50% aandeel).
  • De aanpassing of vervanging van bedrijfspanden naar tenminste Label C.

 

De BMKB-G onderscheidt zich positief op een aantal punten van de bestaande regeling:

  • Looptijd financiering maximaal 12 jaar.
  • Lagere provisie (2 tot maximaal 3% afhankelijk van de looptijd).
  • Garantie bedraagt geen 50% maar 75% van het kredietbedrag.

Garantie en subsidie

Naast deze garantie is het vaak ook nog mogelijk om subsidie te krijgen op groene investeringen. Dit is een apart traject dat door RVO wordt beoordeeld. De BMKB-G regeling staat alleen open voor MKB-bedrijven met maximaal 250 personeelsleden. Verder zijn er een aantal bedrijfsgroepen uitgesloten. Dit zijn met name agrarische bedrijven, financiële instellingen en vastgoedbedrijven.

Hoe aanvragen?

Voor de aanvraag van een BMKB-G financiering kunt u terecht bij de bekende grootbanken, maar ook bij een aantal niet-bancaire financiers.

Meer weten? Neem contact op.