Deze wet reikt verder dan alleen traditionele incassodiensten

Gepubliceerd op 12/03/2024

Sinds jaar en dag werkt Xolv samen met Mariënbergh Incasso Services. Directeur Patrick Spierings zit, zoals hij het zelf formuleert, ‘al een jaar of veertig’ in het vak. Jurist Robbert Goossens trad begin dit jaar toe tot het bedrijf. Robbert is een specialist, onder andere waar het de Wet kwaliteit incassodiensten betreft: “De intreding van deze wet is al een aantal keren uitgesteld, maar nu gaat ie toch echt in per 1 april. De Wki introduceert grote veranderingen.”

Robbert: “En dat reikt verder dan veranderingen voor incassodienstverleners, de reikwijdte is veel breder geformuleerd dan initieel de bedoeling was. Ook advocaten, deurwaarders, factoringmaatschappijen, vastgoedbeheerders en VvE-beheerders zullen zich moeten registreren en aan specifieke (kwaliteits)criteria moeten voldoen. De Wet is aangenomen en ligt vast, de normen worden nader ingekleurd in het besluit. Hier en daar wringt de schoen nog enigszins, bijvoorbeeld bij het feit dat partijen aangesloten moeten zijn bij een onafhankelijke geschillenpartij. Er is een partij, maar die stellen aansluitingseisen, qua grootte van een organisatie bijvoorbeeld, waar niet elke partij aan voldoet.”

Veel keurige incassodienstverleners

Patrick: “Er zijn veel incassobedrijven die op een nette en integere manier incasseren. Met de Wki moeten malafide clubs geweerd worden. Het is al een aantal jaren geleden dat zulks in het regeerakkoord werd opgenomen. De excessen moesten verdwijnen, maar in de praktijk valt de omvang van de problematiek mijns inziens wel mee. Deze nieuwe wet is een behoorlijke belasting voor organisaties. De regel- en administratiedruk neemt toe, evenals de kosten die daarmee gemoeid zijn. Neem de registratieplicht, dit vereiste kost organisaties extra geld.” Robbert: “Naast de registratieplicht zijn er kwaliteitseisen geformuleerd. In het kort uitgelegd moet personeel geschoold zijn, moeten zij permanent geschoold blijven en moet er met intervisie gewerkt gaan worden.”

Administratielast

Robbert: “Daarnaast zijn er vereisten voor een deugdelijke administratie. Om bijvoorbeeld schuldenproblematiek te signaleren en daarop te acteren. Dat gebeurt nu in de praktijk overigens ook al hoor. En last but not least moet de informatievoorziening en het benaderen van debiteuren deugdelijk zijn. De factuur moet bijvoorbeeld goed uitgesplitst zijn en na bepaalde tijdstippen en op bepaalde dagen mag je een debiteur niet benaderen. Om het kort te zeggen: je moet gewoon netjes met debiteuren omgaan. En dat is voor de meeste organisaties al de normale gang van zaken uiteraard. Even voor de duidelijkheid: de Wki geldt voor incasso’s op natuurlijke personen: consumenten en dus ook eigenaren van eenmanszaken of VOF’s. Bedrijven die slechts vorderingen op besloten vennootschappen incasseren zijn uitgezonderd.” 

Over Marienbergh

Mariënbergh is een middelgroot gespecialiseerd incassobureau en juridisch adviesbureau met incasseren in binnen- en buitenland als kernactiviteit. Maar zij verleent ook juridisch advies, voert gerechtelijke procedures en houdt zich bezig met debiteurenbeheer. De uitstekende reputatie bouwde zij op door resultaatgerichtheid en persoonlijke communicatie. Maatwerk op het hoogste niveau! Xolv werkt graag met Mariënbergh samen, met name als trajecten moeilijk lijken te worden. Patrick: “Over het algemeen brengen wij dat toch tot een goed einde.”

Meer weten? Neem contact op.