Economische krimp, maar ook weer snelle groei?

Gepubliceerd op 17/06/2020

Naarmate de tijd vordert, wordt steeds duidelijker wat de economische impact van de coronacrisis in Nederland is én wordt. Na de regen van 2020 is de verwachting dat er in 2021 alweer zonneschijn komt. Maar niets is zeker in deze tijd… Onze beschouwingen op de economische voorspellingen leest u in onderstaand artikel.

Volgens de Europese Commissie krimpt de Nederlandse economie met 6,8 procent in 2020. Dat is een historische daling, waarbij het begrotingstekort fors zal toenemen en ook het werkeloosheidspercentage flink zal stijgen, namelijk van 2,9 naar 5,9 procent. Waar we in 2019 nog een begrotingsoverschot hadden, krijgen we dit jaar te maken met een begrotingstekort. Dat wordt grotendeels veroorzaakt door de staatssteun die de Nederlandse overheid nu biedt aan de vele bedrijven en ondernemers die te maken hebben met de economische gevolgen van de coronacrisis.

Recessie vervroegd en versterkt

Vergeleken met de rest van de landen uit de Europese Unie – waar een gemiddelde economische krimp van 7,7 procent wordt verwacht – doen we het overigens niet heel slecht. De Zuid-Europese landen worden het hardst geraakt, waarbij Spanje en Italië mogelijk zelfs te maken krijgen met een krimp van 10 procent. Het is duidelijk dat alle landen binnen de EU, maar ook wereldwijd, hard geraakt worden door de coronacrisis. Daarbij moeten we overigens niet vergeten dat er al voor de uitbraak van deze pandemie duidelijke tekenen waren van een conjuncturele teruggang. De wereldwijde economische groei was fors aan het stagneren en een recessie van lichte omvang in Nederland in 2021 was wel te verwachten. De recessie wordt vanwege de coronacrisis alleen enorm versterkt én vervroegd.

Positieve signalen voor 2021

Afgaande op de analyses is de dip van korte duur. Voor 2021 voorspelt de Europese Commissie weer een groei van 5 procent voor Nederland. Of die voorspellingen uiteindelijk bewaarheid worden, valt nog te bezien, maar er zijn voldoende goede voortekenen. Positief is bijvoorbeeld dat er – naast een aantal sectoren die keihard geraakt worden – ook branches zijn die nu juist groeien. De meeste sectoren hebben wel last van de coronacrisis maar draaien desondanks ‘gewoon’ door.

Een ander positief element is dat Nederlandse consumenten fors aan het besteden zijn. Normaliter gaan wij Nederlanders sparen als er een crisis aankomt, maar dit keer blijven we met elkaar geld besteden. Er worden onder meer veel huizen verkocht, wat ook weer veel andere bestedingen met zich meebrengt. Daarnaast investeren mensen momenteel veel in hun huis en tuin, worden er meer vakanties in eigen land geboekt en zijn de online bestedingen fors toegenomen.

De nieuwe werklozen zijn voornamelijk flexkrachten met tijdelijke banen. De vraag is of zij langdurig werkeloos worden of dat ze – nu de maatregelen steeds verder versoepeld worden – snel weer aan de slag kunnen. De horeca start weer voorzichtig op en zal straks weer meer mensen nodig hebben. Daarnaast zijn er voldoende sectoren die om mensen schreeuwen, mede omdat arbeidsmigranten in hun thuisland blijven. De huidige werklozen zouden deze behoefte kunnen invullen. Het zou bovendien goed zijn als er omscholing plaatsvindt zodat specialistische functies ook ingevuld kunnen worden.

Inventieve handelaars

Hoe dit over een paar maanden is, is lastig te voorspellen. De enige voorspelling die zeker uitkomt, is dat de economie in Nederland hard geraakt zal worden. Maar hoe hard en hoe goed wij herstellen, weten we pas echt in 2021. Als land hebben we een groot voordeel: we zijn een inventief volk, hebben handelsgeest en weten van problemen uitdagingen te maken. De Europese Commissie geeft al aan dat wij het minst hard geraakt worden binnen de EU. Dankzij goed beleid van de Nederlandse overheid van de afgelopen jaren kunnen we deze klap opvangen. Laten we hopen dat de voorspelling van Europese Commissie klopt en dat de Nederlandse economie in 2021 weer met 5 procent gaat groeien.

Meer weten? Neem contact op.