Een onverzekerde vordering blijft onbetaald: wat nu?

Gepubliceerd op 20/05/2019

Het komt regelmatig voor dat afnemers niet tijdig betalen. Efficiënt debiteurenbeheer is daarom belangrijk, zeker als de vordering niet verzekerd is en u de incasso in beginsel zelf moet uitvoeren. Hoe te handelen? Voor wie kiest u als u de incasso toch uit handen wilt geven?

Stuur geen talloze aanmaningen

De ervaring leert dat het geen heeft zin om talloze herinneringen en aanmaningen te versturen. Stuur maximaal drie aanmaningen waaronder de ingebrekestelling. Noem de aanmaningen niet eerste, tweede en derde aanmaning, simpelweg omdat de afnemer dan weet dat er nog meerdere zullen volgen. Dit geeft ruimte om het betalen nog langer uit te stellen.

De ingebrekestelling is de laatste brief die u naar de afnemer stuurt. Hierin geeft u aan dat als de gehele vordering niet binnen vijf werkdagen wordt betaald, u de vordering uit handen gaat geven. Ook laat u weten dat in dat geval de vertragingsrente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de afnemer komen. Betaalt de afnemer niet binnen vijf dagen, geef dan de vordering ook daadwerkelijk uit handen. Na overdracht aan het incassobureau wordt deze vaak alsnog snel betaald.

Voor welk incassobureau kiest u?

Heeft u een kredietverzekering, dan loopt het incasso vaak via de kredietverzekeraar. Bent u niet verzekerd of heeft u de vordering niet verzekerd, dan kan Xolv u helpen bij het vinden van de juiste incassopartij. Afhankelijk van factoren als de hoogte van uw vordering, het land waar de afnemer gevestigd is en de branche waarin u werkzaam bent, kiezen wij samen met u de beste incassopartij.

Voor het overdragen van het incasso gaan we eerst informatie verzamelen over de afnemer. Zo bepalen we wat de verhaalsmogelijkheden zijn en/of andere partijen al aan het incasseren zijn. Daarnaast maken we met incassopartijen duidelijke afspraken over het te volgen traject, de communicatie gedurende het incassotraject en de kosten die hieraan verbonden zijn. Deze kunnen immers behoorlijk oplopen en de kosten zijn niet altijd te verhalen op de afnemer. Heeft u wel een kredietverzekering en de vordering is verzekerd, dan zijn de incassokosten meeverzekerd. Soms tot wel 100%.

Het incassotraject

Xolv werkt met een aantal gespecialiseerde incassopartijen die succesvol in binnen- en buitenland opereren. Zo ziet een incassotraject er doorgaans uit:

Heeft u onbetaalde vorderingen, neem dan contact met ons op via info@xolv.nl of 073 – 820 02 95. Onze specialisten staan u graag te woord.

Meer weten? Neem contact op.