Eigendomsvoorbehoud in Duitsland

Gepubliceerd op 03/11/2014

Het eigendomsvoorbehoud kent in Duitsland voor leveranciers een grotere zekerheid dan in Nederland. Duitsland werkt met een zogenaamde lieferantenpool waarbij de ondernemer meer rechten kan ontlenen en hierdoor een preferente vordering heeft op de debiteur.

Duitsland onderscheidt drie vormen:

  • “Gewoon” eigendomsvoorbehoud. Deze is vergelijkbaar met de Nederlandse situatie. Dit voorbehoud geldt alleen voor goederen die volgens de overeenkomst zijn geleverd. Dit betekent, dat de leverancier geen zekerheid meer heeft als de goederen verwerkt of doorverkocht zijn.
  • “Uitgebreid” eigendomsvoorbehoud. Alle goederen die geleverd zijn of zullen worden, blijven eigendom van de leverancier totdat de volledige schulden zijn voldaan. Indien de afnemer nog niet heeft betaald, dan kan de Leverancier de schuld verhalen op alle goederen die hij heeft geleverd en in de toekomst nog zal leveren. Alle leveringen en toekomstige leveringen zijn belast met het eigendomsvoorbehoud.
  • “Verlengde” eigendomsvoorbehoud. De afnemer mag de onder voorbehoud verkregen goederen voor normaal gebruik “gebruiken”, “bewerken” en “doorverkopen”, maar het eigendom rust bij de leverancier.

Eigendomsvoorbehoud voor uw organisatie

Bovenstaande eigendomsvoorbehouden worden niet vanzelf van kracht. Het bij uw bedrijf passende eigendomsvoorbehoud dient te worden opgenomen in uw Duitse Algemene Voorwaarden (Algemeine Geschäftsbedingungen). Deze dienen in het Duits te worden opgesteld volgens de Duitse wetgeving.

Alle kredietverzekeraars stellen als eis dat op rechtsgeldige wijze het verlengde en uitgebreide eigendomsvoorbehoud wordt overeengekomen. De beste aanpak is om vooraf de Duitstalige verkoopvoorwaarden met een goede eigendomsvoorbehoudtekst te laten ondertekenen door de afnemer. Xolv helpt u hiermee graag.

Meer weten? Neem contact op.