Eindejaarstips 2014

Gepubliceerd op 09/12/2014

Wat moet u écht nog dit jaar doen, óf juist niet, om maximaal voordeel te behalen uit uw kredietverzekeringspolis?

In deze editie van Eindejaarstips 2014 vindt u volop informatie over:

  • Besparing op limietkosten
  • Omzetprognose 2015
  • Verzoek tot uitstel van betalingen
  • Opschoning balans
  • Omzetdeclaratie

Besparing op limietkosten

Aangezien veel contracten per einde jaar expireren is het verstandig na te gaan of u wel of niet de kredietlimieten/toetsingen wilt verlengen. De stelregel is dat alle limieten automatisch worden verlengd en hierover ook kosten worden berekend. U kunt hierop dus besparen door limieten die u niet meer nodig heeft te laten vervallen. U kunt ook voor uzelf bepalen of u wenst door te gaan met een debiteur en zelf een limiet vast te stellen door middel van betalingservaring of kredietinformatie tot maximaal de zelfbeoordelingslimiet zoals aangegeven in uw polis. Tip: Eén jaar na intrekking van een kredietlimiet ontstaan er automatisch weer dekkingsmogelijkheden via zelfbeoordeling. Indien u in de 12 maanden ná de limietintrekking toch onverzekerd transacties verricht, kunt u deze betalingen meenemen als zelfbeoordeling op basis van betalingservaring. U dient de nieuwe transacties die na een jaar weer plaatsvinden, wel te declareren.

Omzetprognose 2015

Om de voorschotnota’s voor 2015 zo juist mogelijk in te schatten is het belangrijk dat u eventuele veranderingen tijdig aan ons doorgeeft. De voorschotnota’s worden reeds voorbelast met 21% assurantiebelasting over de geschatte binnenlandse omzet. Voor uw omzet in het buitenland betaalt u geen assurantiebelasting.

Verzoek tot uitstel van betalingen

Rondom de feestdagen komt het vaak voor dat bedrijven slecht bereikbaar zijn en rekeningen niet op tijd betalen. Alle kredietverzekeringscontracten kennen een uiterste termijn waarop een incassoprocedure moet worden opgestart. Indien u verwacht dat uw debiteur niet binnen de gestelde termijnen zal betalen is het verstandig om vooraf een uitstel van het incasso aan te vragen bij uw kredietverzekeraar.

Opschoning balans

De post debiteuren is bij de meeste ondernemingen een van de grootste actiefposten op de balans. Het terugbrengen van de grootte van deze post leidt tot een interessante verbetering van de ratio’s op uw balans. Besteed daarom nu extra aandacht om uw vorderingen te incasseren en denk goed na of u wanbetalers nog kunt laten incasseren door een incassobureau. U kunt uw “niet verzekerde incasso” op onze website www.xolv.nl indienen.

Omzetdeclaratie

Aan het einde van een verzekeringsjaar dient u de verzekerde omzet op te geven aan uw kredietverzekeraar. Let goed op dat u een aantal zaken niet hoeft op te geven voor wat betreft de premievaststelling, te weten;

  • Particulieren
  • Contante betalingen, vooruitbetalingen
  • Overheidsinstellingen, tenzij er sprake is van politieke dekking
  • Gelieerde debiteuren (zoals moeder- en dochterondernemingen), tenzij dit gedekt is onder de polis
  • Een 0-limiet of negatieve toetsing mits deze minder dan één jaar oud is.

Op het moment dat de definitieve omzet opgave is vastgesteld zult u de eindejaar afrekening ontvangen waarin de voorschotnota’s worden verrekend en de eventuele premie restitutie/toeslagregeling wordt vastgesteld.

Heeft u vragen over deze Eindejaarstips?
Indien u vragen heeft over deze Eindejaarstips of geïnteresseerd bent in een advies op maat, dan kunt u contact met ons opnemen via info@xolv.nl of rechtstreeks met uw contactpersoon.

Meer weten? Neem contact op.