Eindejaartips voor uw kredietverzekering

Gepubliceerd op 18/11/2016

Wat moet u in 2016 nog doen óf juist niet doen om maximaal (financieel) voordeel te halen uit uw kredietverzekeringspolis?

Zes eindejaartips voor u op een rij, die zeker de moeite waard zijn:

 1. Check kredietlimieten en debiteuren
 2. Voorkom een te hoog voorschotbedrag
 3. Vraag tijdig uitstel van incasso aan
 4. Schoon uw balans op voor betere ratio’s
 5. Berekenen verzekerde omzet: niet alles hoeft u op te geven
 6. Check of uw polis nog aansluit op huidige voorwaarden

Tip 1. Check kredietlimieten en debiteuren

Het gros van de kredietverzekeringen heeft een looptijd van een jaar (doorgaans tot 1 januari). Tenzij de verzekering tijdig wordt stopgezet, loopt deze automatisch een jaar door. Dat geldt dus ook voor alle kredietlimieten/toetsingen, waarover u kosten betaald. Het is daarom tijd om na te gaan of u alle kredietlimieten echt nodig heeft of dat u er misschien een aantal kunt laten vervallen. Ga ook na met welke debiteuren u wel of niet wenst door te gaan. Stel vervolgens – op basis van betalingservaring en kredietinformatie – zelf een kredietlimiet vast conform de voorwaarden in uw polis.

Tip 2. Voorkom een te hoog voorschotbedrag

Het is belangrijk dat u eventuele veranderingen in uw verzekerde omzet tijdig aan ons doorgeeft. Alleen dan zijn wij in staat de hoogte van de voorschotnota’s voor 2017 goed in te schatten. De voorschotnota’s inzake de premie worden voorbelast met 21% assurantiebelasting over de geschatte binnenlandse omzet. Over de premie met betrekking tot uw omzet in het buitenland betaalt u geen assurantiebelasting.

Tip 3. Vraag tijdig uitstel van incasso aan

Rondom de feestdagen komt het vaak voor dat bedrijven slecht bereikbaar zijn en hun rekeningen niet op tijd betalen. Alle kredietverzekeringscontracten kennen een uiterste termijn waarop een incassoprocedure moet worden opgestart. Verwacht u dat uw debiteur niet binnen de gestelde termijnen betaalt, dan is het verstandig om vooraf een uitstel van het incasso aan te vragen bij uw kredietverzekeraar. Wanneer u dit niet doet, kan uw kredietverzekeraar een mogelijke schadeclaim afwijzen.

Tip 4. Schoon uw balans op voor betere ratio’s

De post debiteuren is bij de meeste ondernemingen een van de grootste actiefposten op de balans. Het terugbrengen van de grootte van deze post leidt tot een interessante verbetering van de ratio’s op uw balans. Besteed daarom nu nog extra aandacht aan het incasseren van uw vorderingen en denk goed na of u wanbetalers nog kunt laten incasseren door een incassobureau. U kunt uw “niet verzekerde incasso” hier indienen.

Tip 5. Berekenen verzekerde omzet: niet alles hoeft u op te geven

Aan het einde van een verzekeringsjaar dient u de verzekerde omzet aan uw kredietverzekeraar op te geven. Let op: de volgende zaken hoeft u niet op te geven voor wat betreft de premieberekening:

 • Particulieren;
 • Contante betalingen, vooruitbetalingen;
 • Overheidsinstellingen, tenzij er sprake is van politieke dekking;
 • Een 0-limiet of negatieve toetsing mits deze minder dan één jaar oud is;
 • Gelieerde debiteuren (denk aan een moeder- en dochteronderneming), tenzij dit gedekt is onder de polis.

Zodra de definitieve omzetopgave is vastgesteld, ontvangt u een eindafrekening. Hierin worden de voorschotnota’s verrekend en de eventuele premie restitutie/toeslagregeling vastgesteld.

Tip 6. Check of uw polis nog aansluit op huidige voorwaarden

Het einde van het jaar is het uitgelezen moment om te checken of de polis nog aansluit bij uw huidige bedrijfsvoering. Dit voorkomt verrassingen en verkleint de kans op de afwijzing van een schadeclaim. Check daarom of u bijvoorbeeld gelieerde ondernemingen, onverzekerde landen, fabricage- en contractrisico’s of vooruitbetalingen nog wel wilt meeverzekeren. Controleer ook of de in de verzekeringspolis genoemde maximale betalingscondities, termijnen voor het indienen van incassozaken en schades nog wel overeen met uw praktijk.

Meer weten? Neem contact op.