Europese verkiezingen: welk orgaan doet wat en op wie kunt u stemmen?

Gepubliceerd op 20/05/2019

Op 23 mei gaat Nederland voor de negende keer stemmen voor het Europees Parlement. Zo vlak voor de verkiezingen een kleine opfriscursus: Op wie kunt u stemmen? Wie doet wat binnen de Europese Unie? Hoe wordt er gewerkt?

Introductie in de Europese verkiezingen

Inwoners van alle lidstaten kiezen tijdens de Europese verkiezingen rechtstreeks hun vertegenwoordiging in de Europese Unie. Dat houdt in dat u – en alle andere inwoners in de EU – kunt stemmen op een nationale politieke partij. In Nederland doen er zestien partijen mee. In het Europees Parlement maken deze partijen deel uit van één van de acht Europese fracties. Deze fracties zijn niet gevormd op basis van nationaliteit maar op politieke kleur. Zo zit het CDA in de Europese Volkspartij, Groen Links in de Groenen / Europese Vrije Alliantie en D66 en VVD in Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa.

De acht fracties zijn:

  • Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
  • Europa van Naties en Vrijheid
  • Europa van Vrijheid en Directe Democratie
  • Europees Unitair Links/Noords Groen Links
  • Europese Conservatieven en Hervormers
  • Europese Volkspartij
  • Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten
  • Groenen/Europese Vrije Alliantie

Hoe werkt het binnen de EU?

Binnen de EU zijn drie belangrijke organen: het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie. Wij leggen u in het kort uit hoe deze werken en zich tot elkaar verhouden.

Het Europees Parlement bestaat uit leden die zich hebben aangesloten bij een van de acht fracties in het parlement. De leden van het Europees Parlement worden door de inwoners van de EU gekozen. Deze leden kiezen op hun beurt de leden van de Europese Commissie (EC). De EC bestaat uit eurocommissarissen. Deze commissarissen hebben ieder een eigen portefeuille en doen wetsvoorstellen. Deze wetsvoorstellen gaan naar het Europees Parlement. Het Parlement beoordeelt de wetsvoorstellen en doet aanpassingen. Daarna nemen het Parlement en de Raad van de Europese Unie samen een beslissing over het ingediende voorstel.

Verwachtingen aankomende verkiezingen

Volgens recente peilingen zal de opkomst dit keer hoog zijn (>50%). De kloof tussen tegenstanders (een kwart wil uittreden) en voorstanders van de EU is groot en ook zijn er verschillende standpunten. Meer dan de helft van de Nederlanders is ontevreden over de huidige koers van de EU. De VVD, Forum voor Democratie en Groen Links lijken de grootste partijen in Nederland te worden.

Verwachte aantal zetels van de Nederlandse partijen in de EU:

EU-standpunten van de Nederlandse partijen

De meerderheid van de partijen is het eens over het feit dat het pendelen tussen Brussel en Straatsburg moet stoppen. Ook dienen alle EU-leden transparant te zijn over subsidies (alleen Nederland is transparant hierover). Punten van discussie tussen de Nederlandse partijen zijn o.a. het centraal belastingstelsel (voorstanders hiervoor en tegenstanders –zij prefereren een decentraal belastingstelsel) en nationale veto’s (deze moeten unaniem genomen worden, tegenstanders vinden dat niet efficiënt).

Andere standpunten van de Nederlandse partijen zijn:

₁: Partij wil euro opsplitsen in noordelijke en zuidelijke munt
₂: Partij wil uit de Europese Unie/euro
₃: Onder voorwaarden
₄: Partij wil afschaffing van de Commissie

Bron: Business Insider 25 jan 2017 

Wilt u weten hoe de Europese verkiezingen mogelijk van invloed zijn op uw dagelijkse werkzaamheden? Neem dan contact met ons op via info@xolv.nl
of 073 – 820 02 95. Onze specialisten staan u graag te woord.

Meer weten? Neem contact op.