Goed nieuws: BMKB-krediet nu ook verkrijgbaar bij alternatieve financiers

Gepubliceerd op 19/11/2020

De Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) is niet langer alleen te verkrijgen via traditionele grootbanken. Ook alternatieve financiers kunnen dit krediet, dat ook voorziet in een speciale coronaregeling, verstrekken. In deze blog vertellen we u waarom dit goed nieuws is.

Conservatieve grootbanken

Nederland kent al zeer lang kredieten waarvoor de overheid deels garant staat. Hiermee is de overheid ooit begonnen met als doel om het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (MKB) te stimuleren. In de tijd dat deze regeling geïntroduceerd werd, was kredietverlening aan het MKB het exclusieve speelveld van de Nederlandse grootbanken. Zij financieren conservatief, kijken met name naar resultaten uit het verleden en minder naar de mogelijkheden in de toekomst. De banken financieren daarbij op basis van zekerheden. Geen of onvoldoende zekerheid? Dan vaak ook geen financiering.

Introductie BKMB

De Nederlandse regering heeft hierin ooit verandering willen brengen. Dat deed de overheid door de Staatsgarantie te introduceren. Inmiddels heet deze regeling alweer heel wat jaren de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Hiermee kon een bank de helft van de kredietvraag van een ondernemer onderbrengen in een borgstellingskrediet, waarvoor de staat 90 procent garant stond.

Coronaregeling BKMB-C

Als een van de eerste maatregelen om de coronacrisis te lijf te gaan, heeft de Staat deze regeling verruimd met een coronaregeling: BKMB-C. Tot eind 2021 staat de Staat voor 75 procent garant en zijn de voorwaarden versoepeld. Ook is de garantieprovisie verlaagd tot 2 procent voor leningen met een looptijd van maximaal 2 jaar en 3 procent voor leningen tot 4 jaar. Andere belangrijke basisvoorwaarden zijn:

  • De onderneming moet in de basis financieel gezond zijn. Dit is een ruim begrip, maar u begrijpt dat het helpt als de resultaten in de jaren voor het uitbreken van de coronacrisis positief waren.
  • De kredietbehoefte moet een gevolg zijn van de coronacrisis.
  • De zekerheden moeten ontoereikend zijn voor het verstrekken van een “normaal” bancair krediet.
  • Het bedrijf heeft maximaal 250 medewerkers en niet meer dan € 50 miljoen omzet.
  • Een ondernemer die een meerderheidsbelang in het bedrijf heeft, moet commitment afgeven in de vorm van een persoonlijke borgstelling.

Stroef proces

In beginsel was de uitvoering van de speciale BKMB-C-regeling – zoals vanouds – weggelegd voor de Nederlandse grootbanken. In de praktijk is ons gebleken dat het verstrekken van de BMKB-C-kredieten allesbehalve soepel – zeg maar gerust: ontzettend stroef – verloopt. De banken blijven uiterst kritisch naar elke aanvraag kijken. Bij het beoordelen van de levensvatbaarheid van een onderneming gaan de bankiers vrijwel altijd uit van het meest zwarte COVID19-scenario. Een scenario dat voor vrijwel geen enkel bedrijf positief uitpakt.

Meedenken met ondernemers

Gelukkig is de regeling inmiddels ook opengesteld voor niet-bancaire financiers. Waarom we het woord ‘gelukkig’ gebruiken? Omdat deze niet-bancaire financiers bijna zonder uitzondering allemaal innovatieve financiers zijn die veel beter kunnen meedenken met de ondernemer. Zij zijn vaak al gewend kredieten te verstrekken zonder of met weinig zekerheden en doen daar niet al te moeilijk over. Daarnaast is hun beoordelingsproces zonder uitzondering veel korter – en daarmee sneller – dan dat van de grootbanken. Die flexibiliteit en snelheid is precies wat veel bedrijven nodig hebben in deze onzekere tijd.

Komt u er ook niet doorheen bij uw eigen bank? En weet u onvoldoende de weg binnen het brede (alternatieve) financieringslandschap? Neem dan contact op met de professionals van Xolv Finance. Wij hebben het meest complete netwerk van BMKB-geaccrediteerde financiers die u graag op weg helpen!

Meer weten? Neem contact op.