Goed voorbereid op vakantie zodat je echt tot rust komt 

Gepubliceerd op 06/06/2023

Als ondernemer werk je het hele jaar hard door en is het nu de tijd voor ontspanning. Het is niet eenvoudig om alles los te laten, maar als dat wel lukt is de batterij weer volledig opgeladen en kun je weer met volle energie aan de slag. Juist in de vakantieperiode komen veel bedrijven in liquiditeitsproblemen. Daar zijn meerdere redenen voor. Denk maar aan de steunmaatregelen van de overheid die moeten worden terugbetaald, de gestegen grondstofprijzen, de personeelstekorten, de inflatie die op een gevaarlijk hoog niveau is, het dalende consumentenvertrouwen en een stijgende rente waardoor een recessie op de loer ligt. 

Veel faillissementen in de zomermaanden

Traditioneel zien we een piek in de faillissementen in de maand juni. De oorzaak hiervan is even simpel als pijnlijk: nadat het vakantiegeld is uitbetaald en de loonheffing hierover is afgedragen, kunnen de nog te betalen facturen niet meer worden voldaan. De liquide middelen daarvoor ontbreken simpelweg bij veel bedrijven. Er bestaat gegronde vrees dat het aantal faillissementen dit jaar nog hoger zal liggen. 

Vakantiegeldaanslag overleefd?

Bedrijven die de ‘vakantiegeldaanslag’ overleven, moeten zeker niet te vroeg juichen. Want vaak zijn de problemen dan nog niet voorbij. Na de uitbetaling van het vakantiegeld volgt immers de besteding daarvan: de vakanties zelf. Een periode waarin de omzet een bepaalde tijd vermindert of zelfs (door zomersluiting of de bouwvak) helemaal wegvalt. Maar de vaste kosten lopen in deze periode wel gewoon door. Ook in de maanden september en oktober levert dit vaak liquiditeitsdruk op, zelfs voor bedrijven die dit hebben ingecalculeerd.

5 tips: zo wapen je je tegen afnemers met betalingsproblemen

Gezien de geschetste situatie is het dus niet ondenkbaar dat je afnemers ergens in de komende maanden niet in staat zijn om je te betalen. Gelukkig kun je je daartegen wapenen. Hoe? Door je voordeel te doen met deze 5 concrete tips: 

  1. Ons eerste advies is om duidelijke afspraken te maken en deze schriftelijk te bevestigen. Wellicht een inkoppertje, maar er zijn genoeg voorbeelden van bedrijven die hun afspraken niet goed op papier hadden staan (en daardoor geen poot hadden om op te staan).
  2. Houd – wanneer je een kredietverzekering hebt – rekening met de uiterste termijn waarop een incassoprocedure moet worden opgestart. Verwacht je dat je debiteur niet binnen de gestelde termijnen betaalt, dan is het verstandig om vooraf een uitstel van incasso aan te vragen bij je kredietverzekeraar. Doe je dit niet, dan kan de kredietverzekeraar een mogelijke schadeclaim afwijzen. Neem dus het zekere voor het onzekere!
  3. Wordt de achterstalligheidstermijn niet overschreden, dan kun je dit zonder overleg met je kredietverzekeraar accepteren. Let op: de oorspronkelijk overeengekomen vervaldag blijft dan wel van toepassing.
  4. Wordt de achterstalligheidstermijn wel overschreden, dan dient je dit verzoek aan je kredietverzekeraar voor te leggen. De kredietverzekeraar gaat dan kijken of zij toestemming verleent om verzekerd door te leveren.
  5. Mocht je een verzoek krijgen tot uitstel van betaling tot na de achterstalligheidstermijn, neem dan contact met ons op. Wij checken de kredietwaardigheid van je afnemer en toetsen of er meerdere betalingsregelingen lopen. In overleg met je kredietverzekeraar kan een uitstel van betaling geaccepteerd worden, waardoor de vordering verzekerd blijft.

Wij adviseren graag

We hopen dat je je met deze tips kunt wapenen tegen de verwachte liquiditeitsproblemen in de zomermaanden. Wil je meer weten over wat je kunt doen indien een afnemer tijdelijk niet in staat is te betalen? Of heb je een specifiek verzoek ontvangen tot uitstel van betaling tot na de achterstalligheidstermijn? Onze specialisten adviseren je graag.

Meer weten? Neem contact op.