Help, mijn klant betaalt niet!

Gepubliceerd op 04/10/2022

Vanaf 1 oktober moeten uitgestelde belastingen weer worden betaald en zullen onterechte NOW-uitkeringen moeten worden terugbetaald. Geld lenen is niet langer gratis en daardoor kunnen betalingsproblemen snel toenemen. Ook omdat de economische groei terugvalt. Bedrijven genereren minder inkomsten. Ze proberen hun liquiditeitspositie op te rekken door betaling van hun facturen uit te stellen.

Je kunt zelf maatregelen nemen om onder de dekking van de kredietverzekering te blijven:

  • Verhoog je kredietlimiet

Vanwege de vertraagde betaling kan het openstaand saldo toenemen. Zorg voor voldoende dekking. Limieten zijn met terugwerkende kracht geldig tot 30- 60 dagen voorafgaand aan de limietbeslissing (verschilt per verzekeraar). Leveringen die plaatsvonden in deze periode zijn dus alsnog verzekerd (mits je voldoet aan de overige polisvoorwaarden).

  • Je komt lagere betalingscondities overeen met je klant

De vraag is natuurlijk wel of dit slim is en je niet extra problemen over jezelf afroept. Denk wel aan jouw limiet en let op dat een zelfbeoordeling op basis van betalingservaringen opgebouwd op een kortere betalingsconditie niet geldig is voor een langere betalingsconditie. Er kunnen omstandigheden zijn waarom je dit wenst, maar ben er in ieder geval voorzichtig mee.

  • Uitstel van betaling

Binnen jouw polisvoorwaarden mag je zelf uitstel van betaling verlenen. Op de vervaldag van de factuur gaat de achterstalligheidstermijn in (veelal 60 dagen). Zolang er niet is betaald, dien je je klant in deze periode herinneringen te sturen, aan te manen en in gebreke te stellen (goed koopmanschap). 

  • Officieel uitstel van incasso-overdracht

De polis kent een uiterste termijn waarbinnen je het incasso op jouw afnemer moet opstarten. Je kunt bij je kredietverzekeraar een officieel uitstel van betaling aanvragen. Hiermee voorkom je dat je niet aan de termijn van overdracht van incasso voldoet. Let wel op dat er een redelijke termijn van 2-3 maanden wordt voorgesteld om tot een oplossing te komen. Dit voorkomt incassokosten. 

Wat kun je niet zelfstandig doen?

  • Een verhoging van de limiet aanvragen terwijl de debiteur 60 dagen of meer achterloopt met betaling

De kredietverzekeraar kan dit interpreteren als negatieve berichten. Meld dit bij je verhogingsaanvraag van uw limiet. 

  • Zelfbeoordeling (dit verschilt per verzekeraar)

Bij sommige kredietverzekeraars komt zelfbeoordeling te vervallen als jouw afnemer de facturen niet binnen 60 dagen na de vervaldatum heeft betaald. Twijfel je over wat er in jouw polis staat, neem dan contact op met Xolv.  

  • Doorleveren tijdens achterstalligheid

De polis kent een automatische dekkingsstop na overschrijding van deze termijn. Nieuwe leveringen vallen dus niet meer onder de dekking

  • Doorleveren tegen vooruitbetaling of contante basis 

De kredietverzekeraar rekent alle betalingen toe aan de oudst openstaande factuur. Hiermee help je de verzekeraar uit het risico, terwijl dit niet de bedoeling is. 

De specialisten van Xolv kijken graag met je mee en adviseren je wat je kunt doen om het beste uit een kredietverzekering te halen!

Meer weten? Neem contact op.