Het belang van  algemene voorwaarden

Gepubliceerd op 07/02/2017

In de praktijk besteden ondernemers te weinig aandacht aan hun algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. U kunt een hoop financiële problemen voorkomen door goede voorwaarden op te stellen en overeen te komen. Welke risico’s u af kunt dekken leest u hier.

Het biedt zekerheid

Met algemene voorwaarden sluit u risico’s uit of u beperkt ze. Dat geeft zekerheid. En door uw algemene voorwaarden van toepassing te verklaren, houdt u tijd over. U hoeft niet iedere keer opnieuw te onderhandelen over uw leveringscondities, betalingscondities en garantietermijnen.

Welke zaken u kunt regelen

Wat u in de algemene voorwaarden opneemt, mag u – binnen de wettelijke regels – zelf bepalen. Belangrijk is dat de voorwaarden aansluiten bij de aard en werkzaamheden van uw organisatie. De voorwaarden moeten die risico’s afdekken, die zich in de praktijk kunnen voordoen. Kortom het is maatwerk. Zaken die er doorgaans in worden geregeld zijn de volgende.

 • Offerte
  Geldigheidsduur, wel of niet vrijblijvend;
 • Transport
  Verantwoordelijkheid t.a.v. financiën, verzekeringen en invoerrechten;
 • Levertijd
  Tijden en wat geldt bij onvoorziene omstandigheden;
 • Betaling
  Binnen welke termijn, incasso, rente en kosten;
 • Eigendomsvoorbehoud
  In welke gevallen, onder welke voorwaarden;
 • Garantie
  Welke, wanneer en termijnen;
 • Afwikkeling bij problemen / klachten
  Beschrijving procedure;
 • Aansprakelijkheid
  Wie is waarvoor aansprakelijk en waarom, schadevergoeding.

Wij adviseren de algemene voorwaarden altijd op te laten stellen door een jurist. Deze jurist kan u ook adviseren over hoe de voorwaarden van toepassing te verklaren. Gebeurt dit niet op de juiste wijze, dan kunt u er geen beroep op doen mocht dat nodig zijn.

Gratis check

Wilt u weten of uw algemene voorwaarden nog actueel zijn en aansluiten bij uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een gratis check.

Meer weten? Neem contact op.