Het effect van de toenemende onzekerheid op onze economie

Gepubliceerd op 16/11/2021

Wij schreven eerder al dat de economische ontwikkeling zich lastig laat voorspellen. Er zijn zoveel factoren die invloed hebben op de economie, dat niemand zeker weet wat er gaat gebeuren. Enerzijds blijkt onze economie veerkrachtiger dan we dachten en valt de negatieve impact van Covid-19 pandemie mee. Anderzijds heeft de crisis wel tot andere problemen geleid: een tekort aan grondstoffen, halffabricaten, eindproducten, stijgende energieprijzen en transportkosten. Ook zien we de eerste tekenen dat de rente licht zal stijgen. In dit artikel bespreken we het effect van deze toenemende onzekerheid en hoe we hierop in kunnen spelen.

Toename faillissementen

Een ding is zeker, bovenstaande feiten gaan effect op onze economische groei hebben. Zo zal het aantal faillissementen volgend jaar toenemen. En dat is natuurlijk ook niet zo vreemd. Veel bedrijven die voor Covid-19 al problemen hadden, zijn door de steunpakketten van de Nederlandse overheid in leven gehouden. Nu deze steunpakketten verdwijnen, zullen deze bedrijven het uiteindelijk niet gaan redden. In ieder geval zullen we weer terugkeren naar het ‘normale’ aantal faillissementen.

Toetsen kredietwaardigheid

In onzekere tijden is het raadzaam dat u, als ondernemer, extra alert bent. Ga na hoe goed (of slecht) de kredietwaardigheid van uw klanten is. Bewaak en monitor dit goed. Accepteert u nieuwe klanten? Toets dan hun kredietwaardigheid. Immers, bedrijven die bij uw concurrenten moelijker of niet aan materialen komen, gaan shoppen, en komen zo wellicht bij u terecht.

Voordelen kredietverzekering

Een kredietverzekering is de ultieme tool om u hierbij te helpen. Kredietverzekeraars beschikken over de meest uitgebreide database met financiële informatie over uw klanten. En belangrijker, omdat zij de vorderingen ook moeten verzekeren, geven zij een betrouwbaar advies. Al tijdens de financiële crisis in 2008/2009 en nu, bij het uitbreken van de Covid-19 pandemie, sturen enorm veel bedrijven financiële informatie rechtstreeks naar kredietverzekeraars. Leverancierskrediet is voor veel ondernemingen van levensbelang en broodnodig. Vandaar dat ze willen dat kredietverzekeraars voldoende dekking op hen geven.

Daarnaast is de kredietverzekering een stok achter de deur om kredietrisico’s goed te managen. Met name door stijgende grondstofprijzen zien we dat de openstaande vorderingen op afnemers enorm stijgen. Dat betekent ook dat de bedrijfsrisico’s fors stijgen. Om de continuïteit van uw eigen onderneming te waarborgen is een kredietverzekering geen overbodige luxe.

Dekkingsgraad op afnemers

U vraagt zich wellicht af of kredietverzekeraars wel voldoende dekking geven en niet alleen de goudgerande ondernemingen dekken? Sinds de uitbraak van Covid-19 is de dekkingsgraad op afnemers bij de kredietverzekeraars weer enorm hoog. Kredietverzekeraars geven dus wel degelijk dekking. En zoals hierboven al vermeld, werken veel afnemers mee en zijn ze bereid om financiële gegevens te verstrekken, waardoor zij vaak alsnog dekking krijgen.

Als de financiële gegevens van een afnemer inderdaad heel erg slecht zijn, of een afnemer is niet bereid deze te verstrekken, dan moet u zich toch echt afvragen of u met deze betreffende afnemer wel zaken wilt doen. Of dat u er wellicht voor kiest om andere betalingsafspraken te maken. Maar ook als u toch beslist zaken te doen met de betreffende afnemer, neemt u met deze informatie van de kredietverzekeraar een meer weloverwogen beslissing en zult u alerter zijn. Zelfs als de kredietverzekeraar moeite heeft om voldoende dekking te geven, bieden ze alternatieve oplossingen om alsnog de gewenste dekking te verkrijgen, de zogenaamde top-up dekkingIn dit artikel leest u meer hierover.

Conclusie

Ook in onzekere tijden zijn er meer dan voldoende kansen, misschien juist wel meer kansen. Maar ook moet je alerter zijn op risico’s en deze risico’s zoveel mogelijk elimineren. Debiteurenrisico’s zijn vaak substantiële risico’s, maar met een alert debiteurenbeheer en kredietverzekering goed te beheersen.

Meer weten? Neem contact op.