Het overwegen waard: (off balance) asset based financiering

Gepubliceerd op 18/12/2018

Door de Basel-akkoorden is het voor mkb-bedrijven steeds lastiger om bancaire financiering te krijgen. De voorwaarden worden ook steeds ongunstiger. Een alternatief is financiering op basis van belangrijke bezittingen van de onderneming (‘asset based financiering’). Deze bezittingen kunnen zelfs ‘off balance’ gefinancierd worden. Het aantal bedrijven dat hiervan gebruikt maakt neemt toe.

Asset based financiering

Heeft uw onderneming bezittingen (assets) die solide zijn, dan zijn financiers vaak bereid eerder en meer te financieren. Denk dan aan orders, voorraden, debiteuren en machines. Deze bezittingen zijn een onderpand voor de financier. Dat houdt in dat wanneer uw onderneming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, de financier door de verkoop van de bezittingen alsnog de verstrekte lening (grotendeels) kan aflossen.

Naast de mkb-bedrijven krijgen ook de grotere ondernemingen in Nederland steeds meer oog voor asset based financiering. De pricing van deze financieringsvormen wordt namelijk steeds beter. Banken hoeven immers minder kapitaal aan te houden als er bij de financiering goede assets aan ten grondslag liggen.

Off balance financiering

U heeft ook nog de mogelijkheid om uw bezittingen off balance te financieren. Hierbij verkoopt u uw bezittingen (vaak debiteurenvorderingen) aan de financier, waardoor ze van de balans verdwijnen. Door de balansverkorting die dan ontstaat, verbeteren diverse ratio’s op de balans. Dit is voor banken vaak weer aanleiding om lagere rentetarieven te hanteren. Immers, door verbeterde ratio’s hoeven zij minder kapitaalbeslag aan te houden en verbetert de risicoclassificatie.

Let wel: off balance constructies zijn vaak alleen interessant bij grotere volumes. De juridische, fiscale en accountantskosten die gemaakt moeten worden om een dergelijke constructie op te zetten, zijn vrij hoog. Uiteindelijk moet de accountant een goedkeurende verklaring voor de off balance financiering afgeven.

Praktijkvoorbeeld
Onlangs hebben we voor een Zwitserse multinational een internationaal financieringsprogramma opgezet. Hierbij werden de debiteurenvorderingen van alle werkmaatschappijen aan een Special Purpose Vehicle (SPV) in Nederland verkocht. De SPV verkoopt de vorderingen direct door aan de financieringsmaatschappij. In combinatie met een speciaal opgezette kredietverzekering en het feit dat de financieringsmaatschappij de vordering non-recourse (onvoorwaardelijk) koopt, is de debiteurenfinanciering off balance. Door deze gekozen constructie is het relatief eenvoudig nieuwe werkmaatschappijen toe te voegen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over asset based financiering en de mogelijkheid om dit off balance te doen?
Neem contact met ons op via info@xolv.nl of 073 – 820 02 95.

Meer weten? Neem contact op.