​​Hoe is gesteld met de Nederlandse economie?

Gepubliceerd op 03/06/2024

Als je het nieuws leest, word je soms depressief over de vele negatieve berichten. Zeker als het over de economie gaat. Tal van doemscenario’s komen voorbij, maar hoe gaat het nu echt?

In de voorjaarsnota van het kabinet zien we gelukkig ook positieve ontwikkelingen. Demissionair minister van Weyenberg geeft aan dat de Nederlandse economie licht groeit en tevens zijn de overheidsuitgaven minder dan gebudgetteerd, met name omdat projecten vanwege personeelstekort zijn uitgesteld. Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten van het demissionaire kabinet:

 • Intensiveren militaire en humanitaire hulp aan Oekraïne
 • Meer geld voor hersteloperatie Toeslagen
 • Meer geld voor de microchip sector
 • Toenemende kosten asielopvang
 • Langdurig stimuleren emissievrije auto’s
 • Afschaffing salderingsregeling en extra energiebelasting voor zware industrie is uitgesteld en moet gecompenseerd worden door verhoging energiebelasting hogere schijven en vermindering mkb-vrijstelling
 • Het EMU-saldo zal in 2024 op -2,5% van het bbp uitkomen, dat is lager dan geschat in de Miljoenennota. In 2025 zal deze oplopen tot -2,8%. De EMU-schuld bedraagt dan in 2024 47,2% van het bbp en in 2025 49,3% van het bbp.

Coalitieakkoord

Na lang onderhandelen is er onlangs een coalitieakkoord gepresenteerd. Een aantal zaken zullen drastisch gaan veranderen, al zal dat niet van de ene op de andere dag gaan. De belangrijkste punten uit het coalitieakkoord:

 • Halveren van het eigen risico in de zorg (pas in 2027)
 • Zekerheid op arbeidsmarkt stimuleren door lastenverlichting op arbeid en kinderopvang nagenoeg gratis maken
 • Meer grip op asiel, strengere regels voor toelating. Ook strengere regels voor arbeidsmigratie en toelaten studenten van buiten EU
 • Intensiveren woningbouw, beperken huurstijgingen en handhaving hypotheekrente aftrek 
 • 130 kilometer grens op snelwegen weer zoveel mogelijk terug
 • Verbeteren openbaar vervoer in landelijke gebieden
 • Zekerstellen voortbestaan landbouw en visserij, geen krimp veestapel
 • Klimaatbeleid en klimaatfonds blijven overeind. Er zullen 4 kerncentrales gebouwd worden.
 • Subsidies voor elektrische auto’s worden geschrapt in 2025
 • Er wordt fors bezuinigd op de kosten mbt ambtenaren, met name mbt inhuren van derden
 • Aanpak georganiseerde misdaad wordt verscherpt, hogere straffen voor zware misdaden
 • NAVO-norm van 2% moet wettelijk vastgelegd worden
 • Coalitie gaat € 14,7 miljard bezuinigen, daartegenover staan extra uitgaven van € 10 miljard, uiteindelijk een netto bezuiniging van € 4,7 miljard.

Stimuleren economie

Een aantal zaken staan dus haaks op wat het vorige kabinet heeft besloten. Maar goed, de verkiezingen hebben laten zien dat Nederland een andere koers wenst. Het is in ieder geval goed dat er een nieuwe regering is. Dat schept duidelijkheid en dan kunnen er ook weer beslissingen genomen worden. Een aantal maatregelen zal de Nederlandse economie gaan stimuleren. We zijn benieuwd hoe het nieuwe beleid in de praktijk gaat uitpakken. 

 

Meer weten? Neem contact op.