Hoe ziet uw business eruit na Covid-19?

Gepubliceerd op 15/02/2021

Vrijwel niemand kan de daadwerkelijke gevolgen van de coronacrisis overzien. Maar je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te concluderen dat deze pandemie – ook nadat die voorbij is – grote gevolgen gaat hebben voor de samenleving en de economie. Hoewel we nog middenin de crisis zitten en veel ondernemers vooral bezig zijn met ‘het hier en nu’, is het zéér aan te raden om – voor zover u dat nog niet heeft gedaan – alvast scenario’s te schetsen voor uw business ná Covid-19. In dit artikel vertellen we u wat u moet doen.

Veel vragen

Het is een boodschap die niemand graag wil horen. Maar het is duidelijk dat de staatssteun aan bedrijven een keer stopt. De uitgestelde betaling van belasting moet dan alsnog betaald worden. Daarom is het belangrijk dat zowel verzekeraars als bedrijven zich voorbereiden op de nieuwe werkelijkheid na Covid-19.

Daarbij moet u zichzelf de nodige vragen stellen (en deze ook zoveel mogelijk beantwoorden). Wie zijn mijn belangrijkste leveranciers? Kunnen mijn afnemers de rekening betalen? Komen de orders weer op gang? Maar ook: hoe staat het mijn eigen financiering? Werkt de bank nog mee, of moet ik alternatieven zoeken? Zijn er reorganisaties gepland? Heb ik huurachterstand? Het zijn stuk voor stuk zaken die bedrijven nu al veelvuldig bezighouden, zo kunnen we concluderen uit de vele gesprekken die we voeren met onze klanten.   

Wat kunt u nu al doen?

We raden u niet aan om passief af te gaan wachten wat die antwoorden zijn en wat er allemaal op uw pad komt. Er zijn meerdere dingen die u nu al kunt doen:

  • Maak uw jaarcijfers openbaar: Of u nu wel of geen kredietverzekering heeft, het is belangrijk dat u zo snel mogelijk uw jaarcijfers openbaar maakt. Dit was ook een van de tips in onze nieuwsbrief van vorige maand, waarin we op een rij zetten waar u op moet letten als u in 2021 een veranderde financieringsbehoefte heeft. Maak bovendien het onderwerp kredietverzekering bespreekbaar met uw afnemers. En ga slim om met de leveranciers waarvan u weet dat zijn een kredietverzekering hebben.
  • Zorg voor actuele cijfers en (eventueel) een onderbouwd herstelplan: Kredietverzekeraars beoordelen ondernemingen op basis van verschillende informatie. In de meeste gevallen betreft dit een gedeponeerde jaarrekening bij de Kamer van Koophandel (voor zover een afnemer daartoe verplicht is en aan de verplichting heeft voldaan). In de huidige economische situatie willen kredietverzekeraars graag beschikken over de meest recente financiële gegevens van uw onderneming. Hiermee kunnen zij beter beoordelen of zij het dekkingsbeleid op uw onderneming positief kunnen continueren en of zij de gewenste kredietlimiet kunnen accepteren. Jaarstukken van 2019 zeggen niet veel meer, omdat dit in het pre-coronatijdperk was. Verzekeraars hebben behoefte aan recent inzicht. Is een negatieve trend zichtbaar, dan willen zij graag een plan zien hoe het bedrijf deze trend kan ombuigen.
  • Ga goed om met betalingsachterstanden: Zorg ervoor dat u geen afspraken met een open einde maakt, in de trant van ‘zolang de lockdown duurt, kunnen wij geen betalingen verrichten’. Indien uw afnemer niet op tijd kan betalen, maak dan een betalingsafspraak die uw maximale meldingstermijn van incasso niet overschrijdt. Heeft een afnemer meer tijd nodig, overleg dit dan met uw accountmanager van Xolv.

Hoe zit het met de WHOA-wetgeving?

We kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt wat het effect zal zijn van de per 1 januari 2021 geldende WHOA-wetgeving. Deze Wet Homologatie Onderhands Akkoord helpt bedrijven die door hoge schulden kopje onder dreigen te gaan, terwijl ze nog wel degelijk levensvatbare bedrijfsactiviteiten in huis hebben. Zoals we in mei 2020 al schreven, zijn we bij Xolv van mening dat het goed is dat deze zogeheten Faillissementswet is aangepast. De oude akkoordregeling in surseance bleek ineffectief en bleef om die reden zo goed als ongebruikt.

De praktijk heeft juist dringend behoefte – vooral in de coronacrisis – aan een werkbare akkoordregeling buiten faillissement. Voor onze economie zou het desastreus zijn als het ene na het andere bedrijf omvalt. Met de WHOA kunnen we een onnodige golf van faillissementen voorkomen, wat voor de totale economie – en daarmee uiteindelijk ook voor het merendeel van de schuldeisers – beter is. Want met een doorstart of reorganisatie wordt vaak meer waarde gecreëerd dan kan worden opgeëist bij een faillissement. Wat betreft het effect van de WHOA is een trend nog niet aan te geven, aangezien er tot nu toe slechts een beperkt aantal zaken is gepubliceerd.

Krijgt u te maken met een leverancier die zich beroept op de WHOA? Neem dan contact met ons op, zodat we u op de best mogelijke manier kunnen helpen.

Meer weten? Neem contact op.