Incasso: leveranciers aan retailbranche 

Gepubliceerd op 10/10/2023

Je kunt dit jaar geen krant meer openslaan of er staat wel een artikel in over een bedrijf of bedrijvengroep in zwaar weer. Als belangrijkste oorzaken gelden het aflopen van de grote steunprogramma’s in 2022 in combinatie met de hoge energieprijzen, hoge rente en de (bijna) recessie als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Het verplicht terugbetalen van de uitgestelde belastingschulden speelt ongetwijfeld ook een grote rol. Wat bijzonder opvalt is dat er veel grote maar ook kleinere, minder bekende, retailketens dit jaar in de problemen zijn gekomen.

Deze faillissementen zijn een ramp voor de eigenaren, de medewerkers en soms ook de eigenaren van de winkelpanden. Een vaak vergeten groep zijn de leveranciers van deze winkelketens. Zij hebben in de periode voorafgaand aan het faillissement van hun afnemer, het risico juist zien oplopen. Dit doordat de facturen steeds later betaald werden, terwijl zij als toeleverancier gewoon bleven doorleveren. De vraag die we in dit artikel proberen te beantwoorden is: wat kun je als leverancier doen om het risico te beperken als je afnemer langzaam in de problemen komt en uiteindelijk failleert.

Eigendomsvoorbehoud en verzekering

Het begint heel eenvoudig. Zorg er als leverancier voor dat je eigen leverings- en betalingsvoorwaarden van kracht zijn op de relatie met je afnemer. Zorg dat ze duidelijk vermeld zijn op alle correspondentie: offertes, orders én facturen. Stel een exemplaar tergend en laat deze voor akkoord bevestigen. Belangrijk is dat de voorwaarden het uitgebreid eigendomsvoorbehoud (art. 3:92 BW) bevatten. Dit houdt kortweg in dat de geleverde goederen jouw eigendom blijven tot het moment dat de afnemer alle schulden heeft betaald. Blijft je afnemer in gebreke? Dan kun je hem in gebreke stellen en de goederen weer terugnemen. Het eigendomsvoorbehoud blijft ook van kracht bij een faillissement van een afnemer.

Recht van reclame

Indien je geen eigendomsvoorbehoud bent overeengekomen, omdat bijvoorbeeld de inkoopvoorwaarden van de afnemer van kracht zijn, dan is er nog een ander -veel minder bekend- rechtsmiddel. Dit betreft het recht van reclame (artikel 7:39 BW). Het recht van reclame hoeft niet expliciet te worden overeengekomen, iedere leverancier kan van deze wettelijke mogelijkheid gebruik maken. Het komt er feitelijk op neer dat je de koopovereenkomst ontbindt omdat jouw afnemer in gebreke is gebleven met betalen. Zijn eigendomsrecht op de geleverde goederen valt dan weer terug aan jou waardoor je de goederen terug kunt halen. Ook dit recht houdt stand in geval van faillissement.

Let wel op: je moet snel in actie komen, omdat dit recht niet onbeperkt geldig is. Het recht om de goederen terug te halen vervalt wanneer zes weken zijn verstreken sinds het opeisbaar worden van de koopprijs en meer dan zestig dagen zijn verstreken sinds de dag waarop de goederen daadwerkelijk zijn geleverd.

Incasso

Wanneer je goederen hebt geleverd maar deze zijn niet meer bij de afnemer aanwezig of hij heeft ze verwerkt tot een ander product (bijvoorbeeld: je leverde enkele zakken meel en jouw afnemer heeft hier broden van gemaakt) dan heb je niets meer aan de 2 hiervoor genoemde maatregelen. In dit geval is het aan te bevelen de vordering uit handen te geven aan een juridisch incassobureau. Deze zal je afnemer in gebreke stellen, rente- en kosten op hem verhalen en in het uiterste geval het faillissement aanvragen (vaak als drukmiddel).

Beperk schade met kredietverzekering

Als ook dit niet werkt dan kan alleen een kredietverzekering je nog helpen. Deze kan ervoor zorgen dat wanneer je afnemer niet kan betalen of failliet gaat, de schade beperkt blijft. Verzekeraars keren tot wel 90% van je vordering uit. De premies bedragen vaak maar enkele tienden van procenten.

Meer weten? Neem contact op.