Keerpunt in daling aantal faillissementen

Gepubliceerd op 23/11/2018

Hoewel de economische vooruitzichten voor Nederland positief zijn, nemen de risico’s in de eurozone – vanwege onzekerheid over Brexit en politiek risico’s in Italië – toe. Als gevolg hiervan is de verwachting dat in 2018 het totaal aantal faillissementen in Nederland met 13 procent zal dalen. Het ligt hiermee op 51 procent van het niveau van voor de crisis. De daling van het aantal faillissementen zal in 2019 voor het eerst stagneren. Dit is een duidelijke trendbreuk in vergelijking met de periode van 2014 tot en met 2017, toen jaarlijks sprake was van een daling met dubbele cijfers. De economische vooruitzichten voor Nederland mogen dan in de komende jaren positief zijn, politieke ontwikkelingen in Italië en de blijvende onzekerheid over de Brexit kunnen roet in het eten gooien. Dit blijkt uit de halfjaarlijkse Economic Outlook van kredietverzekeraar Atradius.

Economische groei

Atradius verwacht in 2018 een economische groei van 2,7 procent. Deze groei wordt breed gedragen door de stijgende consumptie, toename van het aantal investeringen en de groei van de export. De particuliere bestedingen zitten ook dit jaar in de lift dankzij het grote consumentenvertrouwen, de groei van de werkgelegenheid en de stijging van de koopkracht. In 2019 remt de economische groei iets af naar 1,7 procent, doordat de koopkracht iets daalt door de hogere inflatie en de bijdrage vanuit de netto handel afneemt. De verwachte daling van het aantal faillissementen in 2019 is met 13 procent ongeveer hetzelfde als een kwartaal geleden.

Voor 2019 zijn de economische vooruitzichten wereldwijd ongeveer hetzelfde als vorig jaar. De internationale conjunctuur wordt nog steeds gesteund door een lage rente, een positief sentiment en de belastingverlaging in de Verenigde Staten. De economische groei in de eurozone vertraagt in 2019 wel iets. Dit komt volgens Atradius doordat de consumptieontwikkeling verzwakt, vanwege een gematigde loonontwikkeling in combinatie met een stijgende inflatie en afnemende handelsgroei.

Toename risico’s binnen eurozone

Verder zijn de economische risico’s in de eurozone de afgelopen maanden toegenomen. De tijd die de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) nog rest om een akkoord te sluiten over de Britse uittreding begint op te raken. Komt in de komende maanden geen akkoord met de EU tot stand, dan ligt een ‘harde Brexit’ in het vooruitzicht. Zo’n chaotische Brexit vormt voor Nederland, voor wie het VK een belangrijke handelspartner is, een risico.

Een ander risico voor de eurozone is het conflict tussen de Italiaanse regering en de Europese Commissie over de begroting voor 2019. Escaleert deze situatie, dan kan dat leiden tot een verslechtering van het vertrouwen. Dit is schadelijk voor de Italiaanse economie en heeft negatieve uitstralingseffecten naar de rest van Europa. Naar verwachting zal de stijging van het aantal faillissementen in Italië in 2019 minstens 4 procent bedragen.

Meer weten? Neem contact op.